Dossier gemeenteraadsverkiezingen: sp.a versus N-VA #Verkiezingen14/10

Bart Mertens
2 jaar geleden
door Bart Mertens

Met de verkiezingen van 14 oktober in het vooruitzicht stijgt de spanning met de week op het Leuvense politieke toneel. Bij momenten tonen sommige politici –en ook partijmilitanten- zich als kleuters die niet het grootste koekje hebben gekregen van de juf maar wellicht hoort dat bij het spel als de burgemeesterssjerp op het spel staat nu Louis Tobback (sp.a) zijn afscheid heeft aangekondigd. Belangrijker is echter wat de kandidaten willen doen om problemen zoals bijvoorbeeld duur wonen aan te pakken. In dit eerste deel geven we de visies van sp.a en N-VA mee.

sp.a: “Positieve verandering!”

Meerderheidspartij sp.a stond voor de moeilijke keuze om de opvolger van politiek monument Louis Tobback aan te duiden. Na 24 jaar houdt Tobback het voor bekeken in de actieve politiek. De keuze viel uiteindelijk op huidig schepen Mohamed Ridouani die naar eigen zeggen met veel vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat om van Leuven een nog groenere, meer zorgzame en nog meer welvarende stad te maken.

Kandidaat-burgemeester Ridouani liet zopas voor het eerst in zijn kaarten kijken op de nieuwjaarsreceptie van sp.a in OPEK aan de Vaartkom. De keuze van die locatie stond in de sterren geschreven om aan te kondigen dat Leuven zich de voorbije jaren heeft ontpopt van een ingedommelde provinciestad aan de onzichtbare Dijle tot een wereldstad in pocketformaat waar het heel goed wonen is. Goed wonen wel maar ook duur wonen en lijsttrekker Mohamed Ridouani is zich ervan bewust dat de middengroep niet bepaald vrolijke tijden achter de rug heeft in de zoektocht naar een betaalbare woning aan de Vaartkom. Meer zelfs, Mohamed Ridouani wil werk maken van betaalbaar wonen in Leuven voor iedereen. Dat is nieuw want de voorbije jaren klonk het bij sp.a al te vaak dat je als lokale overheid weinig of niets kan ondernemen tegen het spel van vraag en aanbod. “Leuven is het slachtoffer van haar eigen succes”, klonk het dan. Bij kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani klinkt het anders: “Een thuis voor iedereen. De stijgende vraag naar huisvesting maakt wonen er niet goedkoper op. We leggen ons niet neer bij de hoge vastgoedprijzen. Leuven moet een stad zijn voor iedereen, wat je budget om een woning te kopen of te huren ook is. De laatste twintig jaar hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt om zo veel mogelijk aan die vraag te voldoen door zwaar te investeren.”

Mohamed Ridouani verwijst met die laatste uitspraak vooral naar sociale woningen maar wil dus ook actie ondernemen om de zogenaamde middenklasse kansen te geven op de woningmarkt. “Om de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren, willen we een stop op de verkoop van stadsgronden en gaan we gronden bij verwerven. Die stellen we via erfpacht goedkoper ter beschikking aan Leuvenaars. Projectontwikkelaars verplichten we om meer betaalbare woningen te bouwen. Verder richten we een stedelijk verhuurkantoor op dat eigenaars stimuleert om hun woningen betaalbaar te verhuren.” Een hele uitdaging maar zoals steeds maakt belofte schuld, zelfs in de politiek. Verder wil Mohamed Ridouani meer schwung in de stad brengen, onder meer door Hal 4 te renoveren tot de grootste overdekte locatie voor Leuvenaars en verenigingen. Ook op zijn programma: jobs voor iedereen, betaalbare kinderopvang en kwalitatief onderwijs. Tot slot wil de kandidaat-burgemeester van sp.a ook inzetten op leefbare buurten met veilige (fiets/wandel)straten en veel groen.

N-VA: “Kracht van verandering”

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys meent dat het de hoogste tijd is voor verandering in Leuven. Parys omschrijft de ambities van N-VA voor Leuven als de kracht van de verandering. Of ook: “De keuze is duidelijk. Van rood naar donkerrood of de kracht van verandering”, aldus de lijsttrekker van N-VA.

“De afgelopen 24 jaar zijn dezelfde partijen aan de macht geweest in Leuven”, aldus Lorin Parys in zijn nieuwjaarsspeech. “Het is gezond dat het bestuur eens verandert. En voor die verandering gaan wij zorgen door alles opnieuw in vraag te durven stellen. En door echt te luisteren en te veranderen waar het beter kan. Veiligheid, sociaal beleid en economie & creativiteit zijn de drie pijlers waar N-VA de focus op zal leggen in de campagne. Zonder veiligheid, geen vrijheid. We dreigen de laatste stad te worden met een intelligent cameraschild. In Mechelen lossen ze jaarlijks meer dan 200 misdrijven op met die technologie. Verder pleit ik voor een politiekantoor in het hart van de stad dat 24 uur en 7 dagen op 7 open is voor de burger. Veiligheid is ook een speerpunt in het verkeer. N-VA wil volop gaan voor veilige fiets- en voetpaden. Ook de fietsroutes naar de scholen moeten veiliger worden gemaakt.”

Maar wat met duur wonen in Leuven? Ook daar wil de oppositiepartij verandering brengen in het huidige beleid dat vooral gericht is op de bouw en renovatie van sociale woningen. “Met N-VA aan het stuur zullen privé ontwikkelaars in Leuven 20% van hun nieuw aanbod moeten voorbehouden voor Leuvenaars die net teveel verdienen voor een sociale woning en net te weinig om op eigen kracht stek in eigen stad te verwerven”, stelt Lorin Parys. “We willen jonge kopers ook vrijstellen van onroerende voorheffing voor 3 jaar na de aankoop. Het huidige stadsbestuur heeft de middengroep op de woningmarkt helaas ‘vergeten’. Dat zal ons niet overkomen. En we zullen ook geen 24 jaar nodig hebben om tot dat inzicht te komen. Hetzelfde verhaal inzake kinderarmoede. In Leuven is die op 10 jaar tijd verdubbeld. Eén op de vijf kinderen groeit in onze rijke stad op in armoede en dat kan niet.”

Tot slot wil N-VA ook inzetten op economie en creativiteit om van Leuven de slimste stad ter wereld te maken. “Mobiliteit en bereikbaarheid zijn daarin belangrijk en daarom willen we het circulatieplan aanpassen met slimme knips zodat bewoners rechtstreeks naar huis kunnen rijden. In al onze ideeën zal de burger overigens een echte stem krijgen want de Leuvenaars moeten de mede-ontwerpers worden van hun stad. In ons model staan de gemeenteraad en de burgemeester niet boven maar tussen de burgers. Leuven moet een stad van en voor iedereen worden maar we gaan niet voorbij aan het principe van strikte neutraliteit bij de stadsadministratie. Het is onaanvaardbaar dat OCMW-bedienden met een hoofddoek aan het loket mogen zitten of kunnen vragen om thuis bij een klant te mogen bidden. De dienstverlening van de overheid moet neutraal zijn en ook zo ervaren worden. Voor ons dus geen kruisbeeld, keppel of vergiet van de pastafari aan het loket. En dus ook geen hoofddoek”, besluit kandidaat-burgemeester Lorin Parys.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens