DOSSIER: De Leuvense lijsttrekkers #VERKIEZINGEN 2018

Bart Mertens
2 jaar geleden
door Bart Mertens

Vorige keer lieten we huidig burgemeester Louis Tobback (sp.a) aan het woord maar deze keer is het aan de politieke toekomst van Leuven om hun stem te laten horen. In ons overzicht van de Leuvense lijsttrekkers aandacht voor hun prioriteiten in het Leuven van overmorgen.

Carl Devlies (CD&V): “Vuntcomplex en station Haasrode”

Carl Devlies trekt net zoals in 2012 de lijst voor meerderheidspartij CD&V. Devlies mikt naar eigen zeggen op de burgemeesterssjerp en wil snel vooruitgang boeken in grote dossiers. “Ik denk dan onder meer aan het Vuntcomplex. Dat dossier komt voorlopig niet van de grond omdat de hogere overheid niet over de brug komt. Nochtans kan het Vuntcomplex de oplossing zijn om zwaar vrachtvervoer via de Aarschotsesteenweg richting E314 te leiden en niet langer via de Vuurkruisenlaan en het J.M. Artoisplein. Dat zou een enorme verbetering betekenen voor de Leuvense mobiliteit. Hetzelfde verhaal wat het station in Haasrode betreft. Als burgemeester kan ik meer druk op de ketel zetten bij de hogere overheden, te meer omdat ik de nodige ervaring heb als parlementslid en staatssecretaris.”

 

Mohamed Ridouani (sp.a): “Stad voor iedereen”

Op de schouders van Mohamed Ridouani rust de zware taak om in de voetstappen van Louis Tobback te treden als lijsttrekker voor sp.a. “Ik wil een burgemeester zijn voor alle Leuvenaars”, klinkt het. “Leuven is een open en zorgzame stad waar we niemand achterlaten. Ik droom van een stad waar niet je afkomst telt, maar wel je toekomst. Door de sterk toegenomen vraag naar huisvesting, zijn ook de woonprijzen de laatste jaren gestegen. We moeten doen wat we kunnen. Naast alle andere dingen die we doen om wonen betaalbaarder te maken, wil ik samenwerken met onze buurgemeenten om gemeentelijke gronden in 1 grote pot op de markt te brengen, met één voorwaarde: de privé mag er op bouwen maar de grond blijft van de gemeenten. Zo houden we de prijzen veel lager, vooral voor de middengroep die voor een eerste keer koopt of huurt.”

Lorin Parys (N-VA): “Van rood naar verandering”

“Het is gezond dat het bestuur van een stad op tijd verandert”, aldus Lorin Parys, lijstrekker voor N-VA in Leuven. “Onze eerste prioriteit is dus een nieuwe bestuursstijl voor Leuven. Eentje waarbij het stadsbestuur opnieuw écht luistert naar alle Leuvenaars. Wij gaan dus voor een glasheldere breuk met het verleden. We hebben drie inhoudelijke prioriteiten. De eerste is verstandig inzetten op veiligheid, met bijvoorbeeld een slim cameraschild rond Leuven om criminaliteit te bestrijden. Onze tweede is investeren in sociaal beleid met een plan om Leuvenaars gemakkelijker een eigen stek in eigen stad te laten verwerven én een vernieuwde aanpak van de stijgende kinderarmoede. Tenslotte focussen we op economie en creativiteit. Met één uur gratis ondergronds parkeren om onze handelaars te ondersteunen. N-VA heeft ook de ambitie om van Leuven de slimste stad van Vlaanderen maken, bijvoorbeeld via de kennis van de KU Leuven om het verkeer rond Leuven te ontwarren. In oktober 2018 is de keuze simpel: ofwel gaan we van rood naar donkerrood, ofwel van rood naar verandering!”

Rik Daems (Open Vld): “Veiligheid en lage belastingen”

Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is Rik Daems kandidaat-burgemeester bij oppositiepartij Open Vld. Hij ziet oktober 2018 als een keerpunt. “24 jaar van hetzelfde komt tot een einde”, klinkt het. “Grote projecten hebben onze stad op de kaart gezet en dat is goed maar vele kleine dingen worden niet gedaan. Die problematiek kan je op een duurzame manier aanpakken met oog voor verstandige mobiliteit voor iedereen, ook voor onze zelfstandige ondernemers. Tot op heden is Leuven ook een veilige stad maar het kan snel verkeren. Door 50 ambtenaren die op pensioen gaan te vervangen door 50 bijkomende politiemensen kunnen we de veiligheid van alle Leuvenaars garanderen. Leuven is ook een heel dure stad. zeker om er te kunnen (blijven) wonen. Om de koopkracht te verhogen, moet de personenbelasting dalen naar 5,5 %. Ook de onroerende voorheffing moet dalen zodat Leuvenaars nog een woning kunnen kopen.”

David Dessers (Groen): “Leuvenaar als bondgenoot”

“Leuven staat op de drempel van een nieuw tijdperk”, laat David Dessers als lijsttrekker van Groen optekenen. “Hoog tijd om met een nieuwe generatie politici de stad op een andere manier te besturen. Groen wil een streep trekken onder het top-downbestuur en samen met de bevolking de stad in handen nemen. Samen kunnen we projecten voor hernieuwbare energie opzetten en ervoor zorgen dat die eerste Leuvense windmolen er eindelijk komt. Samen kunnen we van Leuven een stad van de 21ste eeuw maken waar fietsers en voetgangers voorrang krijgen. Samen kunnen we werk maken van nieuwe vormen van compact, energiezuinig en betaalbaar wonen. Voor Groen is het ook onaanvaardbaar dat één op de drie kinderen binnen de ring opgroeit in armoede. Groen vraagt niet om volgend jaar gewoon het juiste bolletje te kleuren. Wij vragen om samen met ons de stad van morgen te maken.”

Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): “Veiligheid en betaalbaar wonen”

“In het Leuvense verkiezingsprogramma nemen de thema’s veiligheid en leefbaarheid een centrale plaats in”, zegt Hagen Goyvaerts, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Leuven. “Vlaams Belang wil een veilige en een leefbare stad waar de Leuvenaars zich in de eerste plaats thuis voelen. De politie moet streng optreden tegen elke vorm van crimineel gedrag, verloedering, vandalisme en overlast. Sociale veiligheid betekent een andere aanpak van de woonproblematiek. Het Vlaams Belang kiest voor een krachtig en sociaal woonbeleid omdat de Leuvenaars recht hebben op een behoorlijke en betaalbare huisvesting. De toewijzing van sociale woningen moet gebeuren via een openbaar wachtregister waarbij de eigen inwoners voorrang krijgen. Identitaire veiligheid betekent dan weer dat we van het Nederlandstalige karakter en de Vlaamse uitstraling van Leuven als hoofdstad van Vlaams-Brabant een prioriteit maken. Wie wil behoren tot de Leuvense gemeenschap moet zich aanpassen naar onze normen, waarden en vrijheden.”

Line De Witte (PVDA): “Betaalbaar voor iedereen”

“Leuven is een mooie stad en iedereen zou er moeten kunnen wonen, ongeacht wat zijn of haar inkomen is”, stelt Line De Witte, lijsttrekker voor PVDA Leuven. “Maar onze stad wordt steeds minder betaalbaar voor een grote groep. In 2012 deden we een bevraging bij Leuvenaars waar het thema wonen duidelijk naar voren kwam. Door de dure woningen duwt de stad mensen in armoede. Wij willen van Leuven een stad maken die betaalbaar is voor iedereen. De eerste armoedevrije stad, een stad met een echt sociaal woonbeleid. Het stadsbestuur moet hiervoor de touwtjes zelf in handen nemen in plaats van het woonbeleid over te laten aan grote projectontwikkelaars die inzetten op luxewoningen. Die zijn onbetaalbaar voor de gewone Leuvenaars. Wij willen ook een stad die echt klimaatneutraal is. Daarvoor zijn grootschalige initiatieven nodig. Enkel bewustzijn creëren is onvoldoende. Het is tijd voor ambitieuze doelstellingen.”

 

 

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens