Dorp Nieuwrode volledig vernieuwd

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De gemeente Holsbeek gaat deelgemeente Nieuwrode volledig vernieuwen en verkeersveilig maken. Het gaat om een traject van meer dan een kilometer, van de verkeerslichten aan de Rijksweg tot aan het kruispunt Rodestraat/Hoekje.

De werken maken deel uit van het Ruggengraatproject, waarmee de gemeente alle hoofdwegen van de gemeente vervangt door een moderne en verkeersveilige infrastructuur.

Zowel onder als boven de grond wordt alles vernieuwd. Fietsers en voetgangers zullen zich veilig door het dorp kunnen verplaatsen over nieuwe fiets- en voetpaden. Er komt een gescheiden riolering voor afval- en regenwater, nieuwe nutsleidingen en straatverlichting met LEDs. Daarnaast wordt het wegdek aangelegd in asfalt, wat een aanzienlijke meerwaarde zal betekenen voor de woonkwaliteit van de bewoners langs het tracé.

In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan het behoud van een maximaal aantal parkeerplaatsen, zodat de lokale handelaars goed bereikbaar blijven. Ook de twee schoolomgevingen, zowel aan gemeenteschool Het Anker als aan de vrije school Klim-Op, zijn mee opgenomen in het project. De oversteek wordt aan de beide scholen beveiligd met verkeerslichten.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 3.640.000 euro. Vlaams Minister Schauvliege heeft een toelage van 1.081.000 euro voor de riolering toegezegd. De werken starten in het najaar en zullen ruim een jaar duren. Om het dorp tijdens die periode zo goed mogelijk bereikbaar te houden, is de aanleg opgedeeld in 5 fasen.

 

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans