Derde keer goede keer voor Urbain Vandeurzen in Lubbeek?

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Voor de derde keer diende gewezen technologie-ondernemer én jarenlang voorzitter van investeringsmaatschappij Gimv Urbain Vandeurzen een vergunningsaanvraag in om langs de Kasteeldreef een wijncentrum te bouwen. De gemeente Lubbeek wacht op advies van de dienst landbouw omtrent een beslissing.

In 2016 begon de saga, toen verklaarde ondernemer Vandeurzen dat hij in Lubbeek, meer bepaald deelgemeente Linden, een state of the art wijncentrum wilde inrichten. Dit ter grootte van om en bij de duizend vierkante meter. De buurtbewoners zagen het verdwijnen van al dat groen niet zitten en de gemeente volgde hun signaal en keurde tot nu toe twee keer de vergunningsaanvraag hiertoe af. In deze derde aanvraag is het gebouw voor het centrum aanzienlijk kleiner dan dat in de eerste aanvraag.

De buurtbewoners hebben er echter andermaal geen vertrouwen in en roepen op om bezwaarschriften in te dienen. In het verleden leverde dat 650 bezwaarschriften tegen het project op. Over een kleine maand worden de plannen van de ondernemer op de gemeenteraad onder het vergrootglas gehouden. Wordt zeker vervolgd!

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer