De stand-still van de Tiensepoort

Kirsten Bosmans
12 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Leuvens gemeenteraadslid Mich De Winter (sp.a) wil dat de stad en Vlaanderen meer aandacht schenken aan de verkeerssituatie op de Tiensepoort. “Dagelijks passeren er op de Tiensepoort massa’s fietsers en automobilisten. Een punt waar al menig ongeluk is gebeurd. Ik ben verheugd dat AWV de komende weken werkt aan meer ruimte voor de fietsers (richting provinciehuis) en ook meer ruimte voor de bussen. Toch pleit ik voor een grondigere aanpak van dit punt, door Vlaanderen en in nauwe samenspraak met de stad. Het kan niet dat we hier nog een legislatuur op moeten wachten.”

“De meeste omwonenden kennen het beeld: een fietser steekt over, een automobilist draait af naar het station. De auto gaat in het beste geval in de remmen, in het slechtste geval gebeurt er een ongeluk. En dan hebben we het nog niet gehad over de overkant waar ter hoogte van café Kaminsky fietsers en automobilisten elkaar op nog geen 20 meter twee tot drie keer kruisen. Een erg gevaarlijke situatie voor zowel fietsers als automobilisten. Reeds meerdere malen werd dit door buurtbewoners aangekaart. En voor de duidelijkheid: het is vooral op rustige momenten dat de onveiligheid het grootste is. ‘s Morgens heeft de drukte een remmend effect, ‘s middags is die drukte er niet en is de snelheid hoger.”

“Al jaar en dag klagen buurtbewoners en weggebruikers over deze onveilige situatie. Probleem is dat dit een gewestmaterie is. De stad Leuven kan dus niets structureels doen. Toch zijn er suggesties uit de buurt die de stad kan meenemen. Want naast het structurele probleem kaart de buurt het roekeloze gedrag van sommige automobilisten aan. Niets houdt de stad dus tegen om er extra controles te houden en dat roekeloze gedrag vaak te controleren en te verbaliseren.”

“Uiteraard is deze controle niet zaligmakend. Daartoe zijn structurele (Vlaamse) ingrepen nodig. Maar waarom zou Vlaanderen al niet kunnen starten met het beter – en dus veiliger – afstellen van de verkeerslichten zodat fietsers en automobilisten elkaar minimaal kruisen? Anderzijds zijn de aangebrachte wegmarkeringen ondermaats. Noordelijke landen zoals Nederland, Zweden , … maken werk van meer opvallende wegmarkeringen, minimale wegverhogingen of solar wegmarkeringen.”

“Dus ja, tijd voor actie. Tijd om vanuit Leuven aan te blijven dringen op een verkeersveilige Tiensepoort. Wie ook de nieuwe minister van mobiliteit moge worden, pak dit punt aan! Enkel zo geraken we veilig aan de overkant van de Tiensepoort, met de fiets of met de wagen.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans