Dé reden waarom Seniorenkonvent het nieuwe doopcharter niet wil ondertekenen

Ann Peeters
12 maanden geleden
door Ann Peeters

Er is de laatste dagen al heel wat inkt gevloeid over het al dan niet ondertekenen van het nieuwe doopcharter van KU Leuven. Maar waarom willen 28 jongensclubs het charter niet ondertekenen? Wij vroegen het hen.

“Het is helemaal niet zo dat het Seniorenkonvent Leuven geen doopcharter wil ondertekenen”, zegt Jan-Baptist Polfliet, verantwoordelijke van de doopgroep van het Leuvense Seniorenkonvent. “Wij zijn van mening dat het een doopcharter moet zijn, dat niet op maat van de studentenkringen is, maar op maat en met respect van de studentenclubs en hun activiteiten. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen het verloop van een doop van een kring en dat van een club, dus dit moet ook qua organisatorische verantwoordelijkheid vertaald worden in het charter. Wij willen ervoor zorgen dat het een document wordt dat de tand des tijds zal doorstaan en willen dat het een charter is, waar effectief gehoor aan gegeven wordt door al onze leden. Dat hebben wij in het gesprek met de Rector in december ook duidelijk gemaakt. Wij wensen samen te werken met de KUL, de politie Leuven en de stad Leuven, maar niet met studentenkoepel LOKO, omdat we teveel van elkaar verschillen.”
Een sterk charter zonder onduidelijkheden
Seniorenkonvent en Meisjesseniorenkonvent spraken in december met KU Leuven af, om verder te werken op de basis van het voorgelegde charter: “Er was ten eerste een probleem met de formulering, de samenhang en de structuur van het document. Dit zorgt voor onduidelijkheden en ruime interpretatiemogelijkheden. De KUL begreep dit en vond het geen probleem dat dit herschreven werd, een deadline werd daarbij niet opgelegd. Ten tweede is het feit dat het charter geschreven is op maat van de faculteitskringen, niet op maat van clubs. In december lag een charter op tafel van LOKO ten aanzien van de kringen, een charter dat niet aansloot bij onze werking”, zegt Praeses Dennis Laveaux.
“In februari ontvingen we plots een nieuwe versie met toevoeging van LOKO, samen met de eis om het tegen 28 februari te ondertekenen. De toevoeging bestaat uit een heleboel zaken die niet van toepassing zijn op SK-clubs en vele dubbele bepalingen. Die willen we uit het charter dat wij ondertekenen, zodat ze later niet voor problemen zorgen. Ons lijkt het beter om effectief zaken in het charter op te nemen, die ook werkelijk problemen aanpakken en ook effectief bijdragen aan de veiligheid, zowel op persoonlijk vlak als de openbare orde. Daarom wilden we, ten derde, een addendum vanuit het SK, waarbij er zaken worden opgenomen, die vanuit onze ervaring en traditie ook effectieve bijdragen tot vooruitgang, samenwerking en veiligheid. Een voorbeeld hiervan is een opsomming van verantwoordelijkheden: informatieplicht aan hogere besturen, inlichting van de doop, opnemen allergieën, het belang van het peterschap -vertrouwenspersoon die de schacht begeleidt- en een jaarlijks schachtenmeesterkonvent, om zaken toe te lichten, verantwoordelijkheden en doel van doop te bespreken.”
“We hebben de KUL op de hoogte gebracht van onze initiatieven nog voor de deadline en houden hen ook nu nog van elke stap die we zetten op de hoogte. Bovendien werken we niet enkel met een ‘doopgroep’, maar ook een algemene groep die gericht is op het algemene verloop, een interne regeling. Dit is een eigen initiatief, dat er kwam zonder de vraag van derden. Wij zijn dus wel degelijk bereid om ons te engageren.”
“We waren dan ook verbaasd en teleurgesteld om vast te stellen dat men (met name LOKO) ons, woordbreuk verwijt. De afspraak die wij met de KU Leuven gemaakt hebben, was voor LOKO blijkbaar niet voldoende. Het is ook jammer om te lezen dat er zaken aangehaald worden, die niet kloppen. Zo zouden wij weigeren samen te werken met de politie. Wij sturen elk jaar de gegevens van onze seniorenvoorzitters door, alsook de kalender van dagdisco’s.”
“Dat men nu dreigt met het weigeren van activiteiten op het openbaar domein op basis van deze ‘weigering tot samenwerking’ valt zeer sterk in vraag te stellen. Ook wordt er gezegd dat we het doopcharter niet willen tekenen, omdat doopmeesters nuchter moeten zijn. We hebben al van in het begin gezegd, dat dit al in de praktijk zo is. Wij hebben dan ook geen enkel probleem om een ongeschreven regel op papier te zetten.”
Tijd nodig
“Momenteel vinden er geen dopen plaats en daarom vroegen we de tijd om samen met studenten, maar ook met oud-studenten een samenhangend en positief document uit te werken. Dit vergt enige tijd, ook omdat we vergaderen met oud-studenten die werken en wonen over heel Vlaanderen. Als je dan tot een document kunt komen, dat door iedereen gedragen wordt, dan boek je effectief vooruitgang voor de samenwerking, de openbare orde en veiligheid. Op die manier kun je tot iets komen dat ook de komende jaren gevolgd zal worden. Want de manier waarop LOKO het wenst te spelen, dat zal enkel het omgekeerde resultaat hebben. Het is jammer dat LOKO de druk opvoert via de media om eenzijdig een charter af te dwingen. Dit terwijl wij wensen samen te werken met de KUL, de politie en de stad Leuven op basis van vertrouwen, respect en inbreng van alle partijen.”
Seniorenkonvent heeft intern een werkgroep opgestart, die zich bezighoudt met het (her)schrijven van een algemeen kader rond het Seniorenkonvent. “Een algemeen kader dat dan voornamelijk intern van belang is, maar verder gaat op bepaalde vlakken dan Loko en de KUL. Wat wij vragen is tijd, wij willen niet over een nacht ijs gaan, wij willen een charter waar onze generatie, maar nog vele generaties na ons zich in kunnen vinden. Snel snel iets doordrukken is meestal geen goed idee”, besluit Dennis Laveaux.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters