De nieuwe bestuursnota: mag het nog in het Nederlands?

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het nieuwe Leuvense bestuur (sp.a/Groen/CD&V) heeft de bestuursnota voor de komende jaren voorgesteld. Een eerste lezing leert ons dat er vastberaden maar eerder gematigd wordt gewerkt aan een betere stad. Klimaatneutraal in 2050 en niet in 2030 bijvoorbeeld. Tweede conclusie: zonder woordenboek Engels-Nederlands haal je het einde van het 167 pagina lange document niet.

Wat staat er de Leuvenaars de komende jaren te wachten? Het antwoord op die vraag is te vinden in de bestuursnota. In 167 pagina’s laat burgemeester Ridouani (sp.a) weten dat Leuven baanbrekend zal zijn… “Leuven zal haar verantwoordelijkheid nemen in uitdagingen zoals de klimaatverandering, verspilling van grondstoffen, migratie en de weerbaarheid van de democratie. Leuven heeft de ambitie om aan de kop van het peloton te rijden door in te zetten op vernieuwing!” Mooie woorden maar de koers is uiteraard nog niet gereden. Een eerste lezing leert ons dat men vastberaden wil werken aan doelstellingen op lange termijn. In tegenstelling tot wat sommigen hadden verwacht, blijkt er geen radicale koerswijziging op het programma te staan. Meer zelfs, de bestuursnota leest als een gematigd document met realistische ambities, ook als het over de klimaatstrijd gaat. Meer van hetzelfde dus maar dan wel een versnelling hoger.

We zouden ons uiteraard kunnen vergissen want bij momenten lijkt het alsof je een Brexit-document aan het lezen bent. Je valt bijna letterlijk over de Engelse terminologie en die zou wel eens enkele addertjes onder het gras kunnen verbergen. Een kleine bloemlezing om u de 167 pagina’s lange marteling te besparen: outreachen, matchmaking, gender budget, scale-ups, business continuity, usability, citizen science, universal design, casemanagers, community supported agriculture, drop off city, third space, cross over, living map, missing links, restorative city, life cycle-analyse, local energy communities, nudging… Of wat dacht u van deze: quadruple helix! In eenvoudig Nederlands: samenwerking tussen overheid, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. In de vorige bestuursnota kwam je wel eens woorden tegen zoals ‘customer service’ en ‘hostmanship’ maar van een tsunami van Engelse terminologie was zes jaar geleden gelukkig nog geen sprake. Specialisten wijzen er wel eens op dat taal een speelbal is geworden in de zogenaamde cultuuroorlogen tussen conservatieven en progressieven. Sommigen leggen wel eens de link naar 1984 van George Orwell. In dat boek spreekt de elite ‘Newspeak’ en het volk ‘Oldspeak’. Engels lijkt wel de ‘lingua franca’ van ‘the new kids on the block’, om zelf maar eens te zondigen. Het merendeel van de Engelse terminologie in de bestuursnota kan je overigens perfect in het Nederlands omschrijven. Eén passage pleit dan weer voor het nieuwe Leuvense bestuur. “Taal is van belang voor buitenlandse nieuwkomers. Het is de eerste stap naar integratie. We bekijken hoe we lessen Nederlands het hele jaar door kunnen organiseren.” Ik stel bij deze voor dat de burgemeester en de schepenen zich meteen inschrijven.

Bart Mertens

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans