De MET, een nieuwe middelbare school in Leuven

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Er is een nieuwe, onafhankelijke middelbare school in de maak in Leuven. De MET wil een sterk vernieuwend onderwijsconcept naar Leuven brengen, geïnspireerd op het Agora-onderwijs in Nederland. Leerlingen nemen er zelf hun leerproces in handen en ze worden daarbij intensief begeleid door een leerkracht-coach. De MET wil op 2 september dit jaar starten met een 40-tal leerlingen in het eerste middelbaar.

Het initiatief voor deze nieuwe middelbare school werd genomen door een groep ouders van leerlingen uit de Leuvense freinetbasisscholen, leerkrachten uit verschillende Leuvense scholen en Leuvense ondernemers. “Het was duidelijk voor ons dat er nood is aan vernieuwend middelbaar onderwijs in deze stad. We organiseerden een bevraging bij 300 Leuvense gezinnen en daaruit bleek ook dat we niet alleen stonden met die droom. De voorbije twee jaar hebben we de plannen concreet gemaakt”, legt projectcoördinator Elke Geuens uit.

De initiatiefnemers zijn vanuit de praktijk geïnspireerd door middelbare school Agora Roermond in Nederland. Ze worden door hen ook geholpen in het vormgeven van De MET. Daarnaast was ook de freinetpedagogie een grote bron van inspiratie.

In de MET staan de persoonlijke leervragen van de leerlingen centraal. In plaats van losse vakken in aparte uren is er gepersonaliseerd (verregaand gedifferentieerd) onderwijs waarbij leerlingen werken met een persoonlijke weekplanning om hun doelen te bereiken. “Bij leerlinggestuurd leren is de motivatie groter, daardoor ligt het leerrendement ook veel hoger dan bij het klassiek leerkrachtgestuurd leren”, legt voorzitter Dirk Staf uit. De leerlingen bepalen dus in de eerste plaats zelf wat ze willen leren, maar dat betekent niet dat er aan hen geen eisen worden gesteld. “De leerkrachten coachen het leerproces, zien erop toe dat de wettelijke eindtermen gehaald worden en geven samen met de ouders advies.”

Op De MET zijn er geen jaarklassen meer maar kleine klasgroepen waar leerlingen van 12 tot 18 jaar leren samenwerken, afspraken maken over het samenleven en zich organiseren als groep. Leren gebeurt bij De MET niet alleen in de school maar ook in de wereld buiten de schoolmuren. Er wordt gewerkt aan een MET-netwerk van professionals, bedrijven en organisaties waarmee leerlingen samen aan uitdagingen kunnen werken. Zo wordt leren levensecht. “In onze steeds veranderende wereld is het belangrijk dat leerlingen levenslang blijven leren en leren samenwerken, ondernemen en reflecteren. Daar zetten we volop op in.” zegt ondernemer Hans Verhoeven die actief is in de stuurgroep.

De initiatiefnemers dromen van een levendige school die méér is dan alleen een school. De MET wil een open leer- en groeiplek worden in de buurt, van de buurt en voor de buurt. Met een buurtbar, organisaties en ondernemers waar de leerlingen mee kunnen samenwerken, open ateliers waar men na de schooluren kan werken en leren. De MET zoekt in samenwerking met de stad Leuven naar een locatie waar dit allemaal mogelijk wordt.

De MET wil op 2 september 2019 starten met een 40-tal leerlingen in het eerste middelbaar op een voorlopige locatie in Leuven Centrum. Er is een infomoment voor ouders en leerlingen op 25 januari om 19.30 uur in STUK in de Naamsestraat in Leuven, voor geïnteresseerde coaches op 2 februari om 10 uur bij iVOX en voor geïnteresseerde partners op 7 februari bij iVOX. Alle nodige informatie is te vinden op de website www.demetleuven.be.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans