De Bruul Brult dient klacht in tegen Leuvens stadsbestuur

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Burgerinitiatief De Bruul Brult heeft bij de provinciegouverneur een klacht ingediend tegen het Leuvens stadsbestuur. Op de gemeenteraad van 30 mei weigerde het stadsbestuur, bij monde van burgemeester Louis Tobback, de gemeenteraad te laten stemmen over de vraag naar bijkomend onderzoek over de mogelijke impact van de Bruulparking op de gezondheid van de omwonenden, de verkeersveiligheid enzovoort. Die vraag was nochtans tijdig en correct ingediend met een verzoekschrift dat op 4 mei op het stadskantoor werd afgegeven. De Bruul Brult heeft daarom een klacht ingediend bij de provinciegouverneur met de vraag om opnieuw gehoord te worden door de Leuvense gemeenteraad én om de stemming over de bijkomende onderzoeken te laten plaatsvinden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans