Danny Justens: “Budget nodig voor horecabeleidsplan”

Zoals bij elke jaarwisseling organiseerde Ho.Re.Ca Leuven een nieuwjaarsreceptie in Salons Georges op het Hogeschoolplein in Leuven. Voorzitter Danny Justens liet in zijn speech optekenen dat hij hoopt op nog enkele aanpassingen in het circulatieplan. “Een uitbreiding van de leveringstijd bijvoorbeeld”, aldus Danny Justens.

“Ik wil even stilstaan bij een aantal zaken waarbij Ho.Re.Ca Leuven zich ingezet heeft in 2017”, aldus Danny Justens namens Ho.Re.Ca Leuven. “Onze horecacoach –Evert Thys- waarvan ik hier vorig jaar de aanstelling kon aankondigen, heeft zich in 2017 ontpopt tot een gedegen bruggenbouwer tussen de sector en het stadsbestuur. Onder zijn impuls is de positieve trend versterkt in de wisselwerking. Ondertussen is er een nieuwe boost ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat we deze lijn in 2018 kunnen aanhouden en de samenwerking kunnen opvoeren.”

“Op het lokale vlak steken er enkele belangrijke projecten bovenuit : het horecabeleidsplan en het verkeerscirculatieplan. Het horecabeleidsplan werd verleden jaar aangekondigd door schepen van Middenstand Erik Vanderheiden (CD&V). In de loop van 2017 werd het plan uitgerold en na gesprekken met de verschillende actoren en stakeholders en na meerdere vergaderingen zijn we op het punt aanbeland waarbij de besluiten kunnen getrokken worden en waarbij het plan effectief kan omgezet worden in veranderingen op het terrein. Dat laatste vereist evenwel bijkomende middelen en ik hoop ten stelligste dat die er in de loop van het jaar komen. Het heeft geen zin om een vrij duur horecabeleidsplan te bestellen als daar nadien niets mee gedaan wordt. Het wordt een uitdaging voor onze schepen van Middenstand om in het laatste jaar van deze legislatuur hiervoor het nodige budget los te weken en om ervoor te zorgen dat de studie niet verticaal geklasseerd wordt in het archief.”

“Wat het circulatieplan betreft…daar staan we iets minder ver. Nadat het plan onverkort werd ingevoerd in 2016 en 2017 zijn we hier dikwijls op een muur van onbegrip gebotst. Nauwe samenwerking met Liefst Leuven ,dat de belangen van alle handelaars behartigt, drong zich op en samen proberen we resultaten te behalen. In het voorjaar heeft Ho.Re.Ca Leuven een vergadering belegd met onze belangrijkste leveranciers. Van verschillende kanten kregen we klachten binnen over moeilijke leveringen of leveringen die omzeggens niet meer konden gebeuren omwille van de moeilijke verkeersomstandigheden. Vanuit de hotelsector meldde men ons de moeilijke bereikbaarheid voor de hotelgasten in de binnenstad. De complexiteit van de bewegwijzering naar de parkings bleek ook een probleem. Na lang aandringen van Liefst Leuven en Ho.Re.Ca Leuven hebben we een aantal aanpassingen erdoor weten te krijgen en zit er nog een vergadering aan te komen. Hopelijk zijn enkele aanpassingen nog mogelijk want het plan zal niet drastisch gewijzigd worden. Daar moeten we ons geen illusies over maken.”

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens