Dan toch geen horeca in stationsgebouw Wijgmaal?

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Na vele jaren verkrotting en leegstand besliste de stad Leuven in 2016 om het station van Wijgmaal te renoveren in samenwerking met vzw Dialoog en vzw Spit. In eerste instantie waren de plannen erg ambitieus. Vandaag is Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid voor Groen, minder optimistisch. De samenwerking met vzw Spit gaat niet door, zodat er geen horecagedeelte met een sociaal restaurant en koffiebar komt in het station.

In oktober 2013 deed Hilde Van Wichelen samen met haar collega’s van Groen een bevraging bij de buurtbewoners en de treinreizigers over welke invulling zij voor het stationsgebouw wensten. Er was een sterke vraag naar een zaaltje dat verenigingen of particulieren zouden kunnen huren, naar een verwarmde wachtruimte, naar meer fietsstallingen en een fietsherstelpunt, maar ook naar een horecagedeelte, een gezellig restaurant en koffiebar.

Een korte historiek

In 2014 poogde de stad via een concessie een privépartner aan te trekken, die het station zou willen renoveren én daarna uitbaten. Dat was niet evident vanwege de hoge kost van de renovatie. Er werd niemand gevonden.

Toen dit eerste plan niet lukte, gooide de stad het vanaf 2015 over een andere boeg en ging ze op zoek naar een partnerschap tussen verschillende organisaties. De stad vond daarvoor partners in Dialoog vzw en SPIT vzw. Deze samenwerking is een goede zaak, omdat deze partners willen zorgen voor een duurzame renovatie van het gebouw enerzijds en een sociale invulling via een sociaal restaurant anderzijds.

Wat waren  vzw Dialoog, vzw SPIT en de stad allemaal van plan in het stationsgebouw? Dialoog vzw zou de bouwheer worden en het gebouw renoveren met behoud van het huidige uitzicht. Op de eerste verdieping zou ze haar kantoren onderbrengen, alsook een toon- en adviesruimte voor het brede publiek rond duurzaam (ver)bouwen. Op het gelijkvloers zouden een keuken en een sociaal restaurant komen, uitgebaat door werknemers van vzw SPIT.  Andere invullingen: een overdekte, publieke wachtruimte voor treinreizigers en een fietsherstelpunt.

Bezorgdheden vandaag

Hilde Van Wichelen: “Ik heb vernomen op de commissie Economie dat er is beslist dat de samenwerking met vzw Spit wegvalt. Dit is een zeer spijtige zaak. Het was vzw Spit die via een project van sociale tewerkstelling zou zorgen voor de uitbouw van een sociaal restaurant in het station. Dit is erg nodig omdat Wijgmaal nog altijd geen sociaal restaurant heeft, in tegenstelling tot andere wijken en deelgemeentes in Leuven. Ook in Wijgmaal zijn er mensen in (kans)armoede, voor wie het goed zou zijn een goedkope maaltijd dicht bij huis te kunnen eten. Daarnaast is er rond het station van Wijgmaal echt een heropleving nodig. Vandaag wordt het station ervaren als een doodse plek, een soort van dorpskanker. Een sociaal restaurant met koffiebar en met een terras op het plein in de zomermaanden zou voor een stevige revival kunnen zorgen, zowel voor treinreizigers, voor de buurtbewoners als voor de voorbijrijdende fietsers.”

Daarom hoopt Groen dat het stadsbestuur het idee van een sociaal restaurant niet loslaat en er werk van maakt te zoeken naar een andere uitbater voor het horecagedeelte, ofwel binnen de sociale economie ofwel een privépartner. Daarnaast hoopt Groen dat alle andere plannen zoals de verwarmde publieke wachtruimte, het gemeenschapszaaltje en een fietsherstelpunt er zeker zullen komen.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans