Consultancybedrijf AE is 2de beste Belgische werkplek van 2019

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Het Leuvense consultancybedrijf AE Architects for Business & ICT werd op dinsdagavond 19 maart 2019 in het Brusselse Docks Dome verkozen tot 2de beste werkplek van 2019 voor Belgische bedrijven met minder dan 500 werknemers. Het is al het negende jaar op rij dat AE zich een Great Place to Work mag noemen.

Al sinds 2011 mag het Leuvense AE, een consultancybedrijf in digitale transformatie, zich jaar na jaar een Great Place To Work (GPTW) noemen. Voor 2019 haalde het bedrijf zopas de 2de plaats. “Fantastisch om weer zo’n mooi resultaat te behalen”, aldus AE HR Director Luc De Bodt. “Wij zien dit echter als meer dan een kers op de taart. Voor ons is dit een werkinstrument. Zo kunnen we ons vizier telkens weer scherp zetten en verder bouwen aan onze toekomst, want we zijn altijd op zoek naar verbetering.”

Feedbackcultuur
Concreet gaat AE heel gericht aan de slag met de zeer uitgebreide feedback die ze krijgen van Vlerick Business School, die in België partner is van het wereldwijde instituut GPTW. Elk jaar voert Vlerick bij deelnemende bedrijven een onderzoek uit, bestaande uit twee delen. Een medewerkersbevraging die anoniem gebeurt en een dossier waarin best practices vanuit HR worden aangetoond.

“Die feedback van onze mensen nemen we heel serieus: we willen in kaart brengen in welke mate die medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en samen plezier beleven op de werkvloer”, aldus De Bodt. “Deze samenhorigheid of camaraderie is onze grootste troef.”

AE in beweging
“We organiseren bijna wekelijks (avond)sessies, hebben een tooling opgezet waardoor we elkaar hulp kunnen bieden: inhoudelijk en breder. Ik denk ook aan onze Traening days, die we 8 keer per jaar organiseren en waar we kennis en nieuwe technologiën met elkaar delen. Elke Traening day wordt afgesloten met een themafeestje, een Staertje in AE-jargon. Al die initiatieven zorgen ervoor dat mensen makkelijk kunnen bijleren en evolueren naar wat relevant is in de markt. Aanvullend zijn er natuurlijk ook nog de AE-weekends, events met de familie en een écht AE-festival – om er maar enkele te noemen.”

“Inhoudelijke momenten verweven we graag met informele samenkomsten waarop AE’ers elkaar terugzien, bijpraten en elkaar ook vaak helpen. Er wordt veel gepraat over netwerkorganisaties maar een goed startpunt is alvast dat mensen elkaar weten te vinden wanneer het nodig is. Ik geloof sterk dat het bedrijf van de toekomst, net zoals de job van de toekomst, niet statisch maar hoogst dynamisch is. AE is dan een bedrijf voor en door de mensen: een bedrijf in beweging.”

Bruggen tussen werknemers en directie
“Afgelopen jaar hebben we extra bruggen gebouwd tussen enerzijds de werknemers en anderzijds de bedrijfsleiding. Een meerjarenstrategie werd samen met de mensen uitgewerkt in lijn met marktevoluties en persoonlijke aspiraties. Er is gewerkt aan een structuur, een cultuur, en digitale tooling die werknemers toelaten om te zien hoe de marktvraag evolueert, en hoe ze daarop kunnen leren en anticiperen. Maar er is ook heel hard geluisterd naar elkaar. Vroeger hadden we al AE Salons waar de directie aanwezig was om te luisteren naar de werknemers. Sinds 2018 gaan we een stapje verder en laten we de directie nu op regelmatige basis écht naar de klantenprojecten en de werknemers toe gaan. En dat werkt wel.”

Great Place to Work: écht?
Groei is geen doel op zich bij AE, maar eerder het gevolg van “de juiste dingen doen”. Toch blijkt er bij AE al 10 jaar lang een jaarlijkse groei van 10 tot 15 % te zijn. “We blijven inzetten op het aantrekken van mensen die bij ons DNA passen, en waarbij cultuur primeert op expertise. We kijken ook op die manier naar klanten en hun vragen, en durven al eens te zeggen wat we niet zullen doen. Consistent zijn naar die twee markten werkt een positieve spiraal in de hand.”

“En ook door een award als Great Place to Work trekken we de juiste partners, klanten en werknemers aan”, aldus De Bodt. “Concreet: vorig jaar begon er per week gemiddeld één nieuwe werkkracht. Je kan dus zeker spreken over een positieve spiraal.” En ook in de andere richting blijk er een effect te zijn. “In consulting ligt het verloop al snel tegen de 20 %, en bij AE is er een verloop van zo’n 7 %.”

#aetrakteert
Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 maart loopt AE’s jaarlijkse taartencampagne om hun GPTW-award te vieren met hun klanten, partners en medewerkers. Deze 600 taarten komen van patissier Zuut in Leuven, gekroond door een Gault&Millau-erkenning.

 

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters