COLUMN: Wel of geen boetes voor fieters?

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

“Fietsers moeten voetgangers respecteren!” Met die uitspraak wil schepen Carl Devlies (CD&V) het evenwicht tussen fietsers en voetgangers herstellen maar hij koppelt daar –in tegenstelling tot de stad Gent- geen effectieve boetes aan. Een verstandige keuze? Wellicht wel, al mag de schepen geen seconde meer aarzelen als de sensibilisatiecampagne een slag in het water blijkt te zijn.

Gent kiest voor boete van 58 euro, Leuven kiest voor sensibilisering. De aanpak is een wereld van verschil terwijl de problematiek hetzelfde is in beide steden. Na de invoering van het nieuwe circulatieplan ontstond er langzaam maar zeker een gespannen verhouding tussen fietsers en voetgangers. In Gent wil het stadsbestuur dat nakende verkeersconflict meteen in de kiem smoren met een boete van 58 euro voor fietsers die zich niet houden aan de geldende verkeersregels. Met name het fietsen in voetgangersstraten blijkt een veelvoorkomend probleem te zijn in de Oost-Vlaamse stad. Is dat in Leuven anders? Bijlange niet, al telt Leuven niet zoveel straten waar fietsers niet welkom zijn. In de provinciehoofdstad van Vlaams-Brabant wordt vooral de Muntstraat geteisterd door fietsterroristen die de voetgangers niet zelden van de sokken rijden. Rikky Evers van café Libertad voert al jarenlang verwoed strijd tegen het fenomeen. Hij doet dat met overtuiging en wijst de fietsers in overtreding beleefd doch kordaat op hun fout. Niet zelden krijgt Evers een wegwerpgebaar of enkele niet mis te verstane woorden naar het hoofd geslingerd. Zelf gezien, zelf meegemaakt, helaas meer dan geregeld…

Net in die houding zit uiteraard de kern van het probleem. Een deel van de fietsers –tot op heden gelukkig een minderheid- meent sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan aanspraak te maken op de rol die de autobestuurders in het verleden maar al te graag opnamen. In concreto: de rol van koning in het verkeer. De waarheid is echter dat niemand koning is in het verkeer. Mobiliteit is een geheel van vervoersmodi en respect voor de verkeersregels is daarin cruciaal om de veiligheid te garanderen. Ook hoffelijkheid en wederzijds respect zijn niet onbelangrijk om de lieve vrede te bewaren tussen voetgangers, fietsers, autobestuurders en buschauffeurs. Schepen Carl Devlies (CD&V) lanceert nu het plan om na de zomer een grootschalige sensibilisatiecampagne te lanceren. Strak plan, broodnodig ook. Van effectieve boetes zoals in Gent wil de schepen echter niet weten. Is dat een verstandige strategie? Wellicht wel want in de huidige situatie is het beter om het nakende verkeersconflict tussen voetgangers en fietsers niet te voeden met een harde aanpak. Dat gezegd zijnde mag Carl Devlies geen seconde aarzelen als de sensibilisatiecampagne haar effect zou missen. Er is een tijd van praten en er is een tijd van ondernemen. Blijven praten zonder iets te ondernemen, leidt doorgaans tot niets. Of erger nog, in het slechtste geval leidt het tot nog meer onbegrip. Die politieke verantwoordelijkheid zou ondergetekende niet op zijn palmares willen schrijven als kandidaat-burgemeester. Om u gerust te stellen, ondergetekende is verre van kandidaat-burgemeester. Carl Devlies is dat natuurlijk wel en van een kandidaat-burgemeester verwachten de kiezers kordaat leiderschap als dat nodig is.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens