COLUMN: De vloek van Theo Francken?

Bart Mertens
4 jaar geleden
door Bart Mertens

Verhuist Theo Francken (N-VA) naar Leuven? Die vraag houdt de Leuvense politiek momenteel bezig want niemand minder dan Bart De Wever ziet de populaire staatssecretaris als de ideale lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Verguisd en geprezen, bejubeld en beschimpt…maar alomtegenwoordig in de Belgische politiek anno 2016. Het zou ons niet verbazen dat de naam Theo Francken in 2015 veruit het meest werd vernoemd in de Belgische media. De orde van de dag –lees de vluchtelingencrisis- speelt daarin uiteraard een significante rol. Tegenstanders maakten het beleid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie met de grond gelijk terwijl voorstanders op de barricade stonden om Theo Francken te prijzen voor zijn politieke moed en inzet. God en de duivel liggen dichter bij elkaar dan men zou denken.

Dat gezegd zijnde slaagt Francken er wel in om sommige ‘natuurlijke’ tegenstanders te overtuigen met zijn beleid. Louis Tobback bijvoorbeeld die in Knack liet optekenen dat Theo Francken het asielprobleem goed aanpakt. “Laten we dat dus ook erkennen”, aldus de huidige Leuvense burgemeester die eind vorig jaar Mohamed Ridouani (sp.a) naar voor schoof als zijn opvolger als lijsttrekker op de sp.a-lijst.

Dat brengt ons naadloos tot een hardnekkig gerucht dat steeds luider klinkt in de Leuvense straten, en in de Leuvense politiek. Theo Francken zou naar Leuven verhuizen om als kopstuk de N-VA aan de verkiezingsoverwinning te helpen in 2018. Roddel of waarheid? Bij N-VA Leuven houdt men de lippen alvast stevig op elkaar maar feit is wel dat Bart De Wever zonder blozen zegt dat hij in Francken de ideale kopman ziet voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven. ‘Bye bye Lubbeek’ is dus wel degelijk een plausibel scenario en dat beseffen de rechtstreekse concurrenten voor de Leuvense sjerp maar al te goed.

Bij CD&V stelt Carl Devlies dat de partij nog niet bezig is met verkiezingen “ondanks de openingsdans van sp.a” die nu al Ridouani in stelling bracht. Die politieke rust is wellicht slechts schijn want intern moeten er nog wat katjes gegeseld worden binnen CD&V Leuven. Met sterke ambitieuze kandidaten zoals Karin Brouwers (“Lijsttrekker? Als de kiezer me wil waarom niet”, nvdr), Els Van Hoof en Dirk Vansina voelt Devlies de spreekwoordelijke jeugd immers aan zijn politieke tenen knabbelen. De collectieve sterkte van het CD&V-blok zou wel eens de individuele zwakte kunnen worden voor de nog aan te duiden lijsttrekker. Tel daarbij de eventuele komst van zwaargewicht Theo Francken en je weet dat CD&V nu al een stevige dosis wijwater aan het indoen is om die verdomde politieke kwelduivel uit Lubbeek buiten de grenzen van Leuven te houden.

Bij sp.a eveneens schijnbare rust aan het front dat ze zelf creëerden door Ridouani nota bene drie jaar voor de verkiezingen aan te duiden als lijsttrekker. Ridouani wou niet voor de camera’s reageren op de eventuele komst van Francken maar liet wel het volgende optekenen. “Leuven is Lubbeek niet. Heeft N-VA Leuven niet voldoende talent in eigen rangen?” Het antwoord op die laatste vraag is aan de kiezer, maar in die reactie voel je toch een lichte paniek. Niet geheel onterecht trouwens want Francken is ondanks alle kritiek behoorlijk populair, op nationaal niveau maar ook in Leuven. De sleutel voor de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen lijkt voorlopig dus in Lubbeek te liggen. Neem het van ons aan: noch CD&V noch sp.a zien Theo Francken graag komen. En ook Groen en Vlaams Belang staan wat dat betreft niet juichend op de tribunes.

Rik Daems van Open Vld is de grote uitzondering. De vermoedelijke lijsttrekker van Open Vld staat nu al vanuit de ‘Burgemeesterstraat’ –toeval of niet- vrolijk te wuiven naar Theo Francken. Niet verwonderlijk want Open Vld is de oppositiebanken meer dan zat. En een verhuizing van Francken naar Leuven zou de blauwe fractie misschien wel eens in de meerderheid kunnen helpen. Dan is al dat verhuizen van ‘politiek reisbureau Daems’ toch niet voor niets geweest. Theo Francken weet alvast bij wie hij te rade kan voor een al dan niet deskundig advies over verhuizen.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens