Column: De ene richting is de andere niet

Bart Mertens
2 jaar geleden
door Bart Mertens

De omgeving van de Borstelstraat in Kessel-Lo is de laatste maanden vruchtbare grond gebleken voor actiecomités en alles wat er op lijkt. Logisch want de verkeersstromen veranderen er bijna met de regelmaat van de klok op aandringen van het ene dan wel het andere buurtprotest. Eén ding is zeker: de tovenaar om koning auto weg te toveren, is nog niet gevonden.

Je moet het maar meemaken…Je woont al jaren in een relatief rustige straat in Kessel-Lo en plots beslist het stadsbestuur om enkele richting in te voeren in de nabijgelegen verkeersader genaamd ‘Borstelstraat’. ‘Finito’ met de rust en bovendien kwam stante pede de verkeersveiligheid in gevaar volgens heel wat inwoners. Dat roept –uiteraard- om een actiecomité en zo geschiedde –uiteraard-, of wat had u gedacht misschien? Blijft de vraag: had buurtgroep KorBeo ongelijk? Neen. Bijkomende tellingen bewezen hun gelijk en bijgevolg veranderde het stadsbestuur van koers. Of beter gezegd: van richting. Voortaan rijden wagens in de Borstelstraat van de Diestsesteenweg naar de Gemeentestraat en niet omgekeerd zoals eerder werd beslist. Zo gezegd zo gedaan. Het was slechts een kwestie van tijd voor de onvermijdelijke geboorte van nieuw protest. Het geduld van het Leuvense stadsbestuur werd zoals verwacht niet lang op de proef gesteld. Benieuwd wat het morgen of volgende week zal worden…

Bovenstaande soap leidt tot drie conclusies. Ten eerste: het moet werkelijk ‘van den hond’ zijn om in deze moderne tijd door het leven te gaan als schepen van Openbare Werken. Wat je ook doet…het is nooit goed. Actiecomités hebben niet per definitie ongelijk maar borstelen –uiteraard- vooral voor hun eigen deur. Het NIMBY-spook is meer dan ooit aanwezig. Een tweede conclusie is dat inspraak van de burger wel degelijk kan leiden tot een koerswijziging, al moet het schepencollege wel opletten dat het geen speelbal wordt tussen actiecomités en buurtprotesten. De buurtbewoners van de Borstelstraat, de Beosierlaan en de Kortrijksestraat verdienen overigens wel een pluim voor hun pleidooi voor een totaalplan om het verkeer in Kessel-Lo in goede banen te leiden in de toekomst. Goed nieuws: het circulatieplan voor Kessel-Lo is op komst. Minder goed nieuws: hetzelfde geldt voor nog meer buurt- en actiecomités. Not in my back yard, weet uw wel…Tot slot de derde conclusie en die vinden we in een quote die Louis Tobback (sp.a) al herhaaldelijk liet optekenen. “Wat hier niet rijdt, zal daar rijden!” De nagel op de kop zowaar. De tovenaar die wagens laat verdwijnen, is helaas nog niet gevonden. Indien hij of zij bestaat, mag hij of zij stilaan opstaan. De politieke partijen zullen zonder enige twijfel rijen dik staan om die magiër in te lijven als wit konijn op hun verkiezingslijst.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens