Column: Bert Cornillie stuurt ‘Tobbackocratie’ met pensioen

Bart Mertens
1 jaar geleden
door Bart Mertens

Bert Cornillie (sp.a) liet in De Morgen optekenen dat hij een participatietijger is…De Leuvense professor voegde er meteen aan toe dat Louis Tobback geweldig cassant kan zijn en helaas niet houdt van burgerparticipatie. Daarmee stuurt Cornillie de ‘Tobbackocratie’ met pensioen en wie weet ook wel de trouwe kiezers van Tobback.

Is de Brutus van de Leuvense sp.a opgestaan in de verschijning van Bert Cornillie? Met enige overdrijving -zoals dat in columns gebruikelijk is- durft ondergetekende die vraag positief te beantwoorden. De nummer 13 op de sp.a-lijst liet in De Morgen optekenen dat hij al vaak botste met Louis Tobback omdat die laatste niet houdt van burgerparticipatie. “Hij lacht daarmee. Hij kan ook geweldig cassant zijn. Maar hij kan mij niet afschrikken, ik kan dat aan. Op een vergadering heeft hij eens gezegd dat je met partijgenoten als Bert Cornillie geen vijanden meer nodig hebt. Hij is de man van de kadaverdiscipline”, aldus Cornillie. In één beweging vermeldde participatietijger Bert dat de nieuwe lijsttrekker, Mohamed Ridouani, gelukkig wel mee is met inspraak. Ridouani was er als de kippen bij om trouwe soldaat Cornillie te bedanken met een ‘like’ op praatbarak Facebook om vervolgens in Knack te bevestigen dat Louis Tobback niet gelooft in inspraak.

Cornillie en Ridouani hebben gelijk. Louis Tobback is voorstander van een democratie waarin geregeerd wordt door uit het volk verkozen vertegenwoordigers. Louis heeft dat 24 jaar lang met succes gedaan in een stijl die ondergetekende graag omschrijft als ‘Tobbackocratie’: duidelijk, daadkrachtig en zonder al teveel inspraak. Tobback omschreef dat zelf als volgt: “Het algemeen belang gaat boven het individueel belang. De kampioenen van de inspraak zijn ook de kampioenen om de bevolking iets dictatoriaal op te leggen waar 75 % van de mensen tegen is. Referenda? Meestal komt er te weinig volk opdagen omdat de mensen die inspraak eisen op de dag van het referendum toevallig een weekendje Perugia hadden geboekt via Ryanair…” Wat gaan we die man toch ongelofelijk hard missen in de Leuvense politiek.

Dat gezegd zijnde, elke vogel zingt zoals hij gebekt is maar geen enkele vogel zingt zijn lied eeuwig. Meer zelfs, deze vogel wordt door sp.a Leuven 2.0 samen met de ‘Tobbackocratie’ met pensioen gestuurd. Inspraak en participatie zijn de nieuwe toverwoorden. Persoonlijk is ondergetekende van mening dat je een kakofonie krijgt als je duizend vogels tegelijk laat zingen maar dit geheel terzijde, uiteraard. Het blijft maar de vraag wat de trouwe kiezers van Louis Tobback vinden van de nieuwe symfonie bij sp.a Leuven. Zij staan voor een dilemma: nog één keer kiezen voor Louis als lijstduwer maar uiteindelijk een ander concert te horen krijgen of op zoek gaan naar een andere voorstelling in de wondere wereld van de lokale politiek? Eén ding is zeker: de kiezer heeft altijd gelijk, zelfs als hij of zij ongelijk heeft volgens de participerende burger.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens