COLUMN: bakfietscoalitie of centrumrechts blok?

Bart Mertens
1 jaar geleden
door Bart Mertens

Uiteraard schudt de kiezer de kaarten pas definitief op 14 oktober maar uit een peiling van Het Nieuwsblad kunnen toch al enkele voorlopige conclusies worden getrokken. Zo zou Leuven wel eens op weg kunnen zijn naar de zogenaamde ‘bakfietscoalitie’ met Groen (+8,1%) als redder van dienst voor sp.a dat 6,5% verliest. Het alternatief is dan weer een centrumrechts blok met N-VA, CD&V en Open Vld.

Is Leuven op weg naar een donkerrood bestuur? Als we de online peiling van Het Nieuwsblad mogen geloven, is dat scenario niet ondenkbaar. Meer zelfs, het zou zomaar realiteit kunnen worden dat Groen en sp.a samen in zee gaan in een nieuwe coalitie. Meerderheidspartij sp.a zit weliswaar in het kamp van de verliezers met -6,5% maar blijft wel de grootste partij met 24,9%. Groen is de winnaar van dienst in de peiling van Het Nieuwsblad. De partij wint 8,1% en komt uit op 23,6%. Samen halen sp.a en Groen dus 48,5 % en de toevoeging van Open Vld (-2,1% tot 5,7%) zou dus voldoende zijn om een meerderheid te vormen. In de Leuvense middenstand wordt dat nu al smalend omschreven als de ‘bakfietscoalitie’ want Open Vld zou toch niet kunnen wegen op het linkse blok sp.a/Groen. Zelfs de toevoeging van PVDA (+3,2% tot 6%) is een optie maar dat lijkt minder plausibel. In dat onwaarschijnlijke geval zouden we bakfietscoalitie met een hoofdletter moeten schrijven.

Om een ruimere meerderheid te vormen, zou CD&V de derde partij kunnen worden maar ook de christendemocraten zouden relatief licht wegen in de zogenaamde bakfietscoalitie. Het valt overigens op dat CD&V zakt naar 10,8% in de peiling met een verlies van 7,7%. Dat lijkt te veel en het feit dat het oudere kiespubliek van CD&V minder actief deelneemt aan online peilingen is daar niet vreemd aan. Het is eerder de verwachting dat CD&V stand zal houden. Dat gegeven biedt nog mogelijkheden voor een centrumrechts blok als alternatief voor de bakfietscoalitie, op voorwaarde dat N-VA afgetekend de grootste partij wordt en dat Open Vld niet door de mand valt. Eigenlijk is de keuze voor de Leuvenaar eenvoudig. Wie de ingeslagen weg wil voortzetten, stemt voor sp.a. Wie nog een versnelling hoger wil schakelen in het gevoerde beleid stemt voor Groen. En wie een ander beleid wil, stemt voor N-VA (+2,4% tot 21,4%). Een centrumrechtse stem voor CD&V of Open Vld is dan weer een onzeker gegeven. Dat kan zowel leiden tot deelname van de desbetreffende partij in een links college met sp.a en Groen als tot een deelname in een rechts college met N-VA. Twee zekerheden: sp.a en N-VA gaan niet samen in het nieuwe bestuur en u zal als kiezer beslissen welke partij naar de oppositie wordt verwezen.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens