“College maakt van het circulatieplan een echt taxatieplan”

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

N-VA Leuven heeft de meerjarenbegroting van de stad Leuven aandachtig bekeken. Wat daar voor haar meteen in opvalt, is de spectaculaire stijging van de inkomsten op de inning van GAS-boetes. Vooral de verwachte inkomsten uit GAS-boetes via de ANPR-camera’s stijgen dit en de volgende jaren fors. Die ANPR-camera’s zijn opgesteld om wagens in het autoluw centrum te bekeuren. Sinds de invoering van het circulatieplan in 2016-2017 stijgen de verwachte inkomsten uit deze ANPR- camera’s nu tot 2,5 miljoen euro per jaar. Dat zijn ongeveer 125 boetes per dag.

Gemeenteraadslid Gunther Rens: “In andere centrumsteden zoals Mechelen leidde de invoering van ANPR camera’s tot slechts een tijdelijke stijging van de boete-inkomsten. Maar het circulatieplan moet in Leuven zo complex zijn dat men hier 4 jaar mega-inkomsten begroot.”

Fractieleider Zeger Debyser: “Het circulatieplan dreigt dus een taxatieplan te worden. En het is juist dat niet alleen Leuvenaars boetes betalen, zoals de burgemeester graag beweert. Maar die beboete bezoekers aan Leuven zien we misschien wel niet meer terug, met alle mogelijke gevolgen voor onze handel en horeca.”

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys: “We zien het anders in ons verkiezingsprogramma. Gebruik die camera’s op de invalswegen in Leuven om boeven te pakken. Maak het circulatieplan 2.0 beter leesbaar voor Leuvenaar en bezoeker met slimme knips en een intelligente app. En gebruik het geld dat dan nog via boetes wordt geïnd om het ondergronds parkeren goedkoper te maken. Dit leidt tot minder zoekverkeer in de woonwijken en een verhoogde aantrekkelijkheid voor de stad.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans