Cijfers inbraken in 2018

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In 2018 registreerde de Leuvense politie 423 inbraken in woongelegenheden. Dat is een toename van 70 feiten of + 19,8 % in vergelijking met 2017 (toen 353 feiten). We moeten hierbij wel vermelden dat 2017 het laagste aantal inbraken telde sinds 2005. Het cijfer van 2018 ligt dan wel hoger dan in 2017, maar is wel het tweede laagste aantal sinds 2005.

Vooral in de eerste helft van 2018 lag het aantal inbraken in woongelegenheden vrij laag. In de tweede helft van het jaar zien we een toename, met duidelijke pieken in november en vooral december.

De piek in de maand november was onder andere te wijten aan een reeks van inbraken in woningen in Kessel-Lo en een inbrakenreeks in Wilsele. De stijging in december is niet uitzonderlijk en deed zich ook de afgelopen jaren voor. In december werden vooral woningen in Heverlee geviseerd.

In totaal werd ingebroken in 234 woningen, in 147 appartementen en in 42 kamers of studentenkoten. In vergelijking met 2017 is het aandeel van de appartementen iets toegenomen, terwijl verhoudingsgewijs minder woningen werden bezocht.

Bij meer dan één derde van de feiten raakten de daders niet binnen en bleef het dus bij een poging (35,5 %). Het aantal pogingen of mislukte inbraken ligt het hoogste bij de woningen (38,9 %). Het aantal inbraken in appartementen waar het bij een poging bleef, daalde  sterk van 47,7 % in 2017 tot 29,9 % in 2018.

De algemene toename van het aantal inbraken in woongelegenheden in 2018 is merkbaar in alle deelgemeenten uitgezonderd in Wilsele en in Wijgmaal. Daar werd een lichte daling genoteerd, van 48 feiten naar 44.

In 2018 registreerde de lokale politie van Leuven in totaal 303 inbraken in andere bestemmingen. Dit is een daling met 13 feiten of -4,1 %. De trendlijn van de voorbije vijf jaren is licht dalend.

Vooral in de periode mei – juni – juli registreerden we een verhoogd aantal inbraken in andere bestemmingen. In mei ging het om een reeks inbraken in containerparken en horecazaken, in juni was het hogere cijfer vooral te wijten aan een reeks inbraken in bedrijven en kelderbergingen, in juli hielden de inbraken in kelderbergingen  aan.

Waar werd ingebroken?

Ondanks enkele reeks van inbraken in kelderbergingen, is het aantal inbraken in aanhorigheden (o.m. kelders, garageboxen) in 2018 toch gedaald met 30 feiten. We merken wel een forse toename van inbraken in bedrijven (+ 27), in diensten w.o. containerparken (+ 11) en in horecazaken (+ 9).

Bij 102 van de 303 inbraken in andere bestemmingen die werden aangegeven, bleef het bij een poging (33,7 %). Het aantal pogingen of mislukte inbraken ligt hoger bij de aanhorigheden, winkels, onderwijsgebouwen en horecazaken dan bij bouwwerven, containerparken, bedrijven en gebouwen met recreatieve functie waar het dus vaker om een gelukte inbraak ging.

In het centrum kregen vooral aanhorigheden, winkels, gebouwen van de KUL en horecazaken ongewenst bezoek. In de deelgemeenten waren dat vooral bedrijven, aanhorigheden en horecazaken.

Ophelderingen

In 2018 slaagde de Lokale onderzoeksdienst er in 50 inbraken op te helderen. Dat zijn er minder dan in 2017 toen 60 feiten konden worden opgehelderd. Eén van de oorzaken bestaat er in dat steeds vaker inbraken worden gepleegd door rondtrekkende daderbendes, terwijl het vroeger vooral de lokale veelplegers waren die feiten pleegden. Deze werden en worden nog steeds van zeer nabij opgevolgd door de lokale rechercheurs.

Enkele markante ophelderingen in 2018
  • In januari werd ingebroken in een apotheek in de Bondgenotenlaan, kledingzaak Zeeman en een elektrozaak in de Diestsestraat. In samenwerking met de collega’s van Knokke-Heist konden twee Roemenen worden opgepakt die verantwoordelijk waren voor deze drie inbraken.
  • In het voorjaar noteerden we een twintigtal inbraken in winkels en horecazaken in het centrum van Leuven. Telkens werd het cilinderslot van de toegangsdeur geforceerd. De dader ging er iedere keer vandoor met de inhoud van de kassa. Aan de hand van camerabeelden kon de dader in beeld worden gebracht. Hij was niet enkel in Leuven actief, maar ook in Mechelen, Hasselt en Aalst. Hij kon worden geïdentificeerd en opgepakt. Het betrof een Roemeen van middelbare leeftijd.
  • In januari werden in Heverlee in drie appartementen ingebroken. De allochtone dader, die in 2016 en 2017 al gelijkaardige feiten had gepleegd in Leuven, kon worden opgepakt en werd aangehouden door de onderzoeksrechter.
  • In juli werden vijf inbraken gepleegd in serviceflats in de Minderbroedersstraat. De dader, afkomstig uit Wallonië, was duidelijk te zien op camerabeelden. Hij kon worden opgepakt en ging de gevangenis in.
  • In de zomer werden tijdens de nacht in het centrum van Leuven verschillende inbraken gepleegd. Een lokale dader, die zich verplaatste met de fiets, kon na enkele weken door een patrouille van het fenomeenteam worden gevat net nadat hij in de Brabançonnestraat een inbraak had gepleegd.
  • In oktober betrapte het fenomeenteam tijdens de dag twee minderjarige woonwagenbewoners afkomstig uit ex- Joegoslavië die net daarvoor hadden ingebroken in een woning in de Vanhoorebekelaan in Kessel-Lo. Ze werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.
  • In september werden tijdens de dag opnieuw twee minderjarige woonwagenbewoners uit voormalig Joegoslavië door een patrouille gevat, nadat ze in een huis in de Groeneweg in Heverlee hadden ingebroken. Een getuige had de politie gebeld.

In deelgemeente Heverlee was de toename groter (+ 34 feiten of + 27 %) dan in Leuven (+ 31 feiten of + 17,3 %) en dan in Kessel-Lo (+ 9 feiten of + 12,2 %). Het aandeel inbraken in Heverlee nam dan ook toe tot 29,8 % in 2018 (26,1 % in 2017).

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer