Aantal diefstallen met geweld neemt af

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In 2017 registreerde de Leuvense politie 99 diefstallen met geweld en 35 afpersingen, in totaal 134 feiten. Dat zijn er 10 minder (- 6,9 %) dan in 2016 toen 111 diefstallen met geweld en 33 afpersingen werden gemeld. Dertien personen die betrokken waren bij één of meerdere diefstallen met geweld konden worden geïdentificeerd en opgepakt. Omdat het vaak om erg gelijkende feiten gaat, worden beide fenomenen samen behandeld.

Diefstallen met geweld

In 2017 werden 99 diefstallen met geweld aangegeven. In 2016 waren dat er 111, in 2015 noteerden we 118 feiten, in 2014 waren dat er 181 en in 2013 zelfs 200. In dit cijfer worden de winkeldiefstallen met geweld niet meegerekend. Dat waren er in 2017 20. In het merendeel van de gevallen ging het om feiten waarbij de verdachte werd betrapt en bij het wegvluchten iemand opzij duwde of zich los rukte.

De meerderheid van de feiten deed zich ’s nachts voor in het uitgaanscentrum met een verhoogd risico tijdens de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. In de meeste gevallen bleef het bij verbale agressie en dreigementen of een lichte vorm van geweld, maar in een aantal gevallen kregen de slachtoffers verschillende slagen en stampen met toch wel ernstige verwondingen tot gevolg.

Bij 29 feiten was er sprake van wapenvertoon of -gebruik. In negentien gevallen ging het om een mes. Bij zeven feiten werd een vuurwapen getoond. Verder ging het om een wapenstok, een koevoet, een stroomstootwapen, een stalen kabel of een steen die als wapen of dreigingsmiddel werden getoond.

In 2017 werden vijf gewapende overvallen of pogingen daartoe vastgesteld. Verschillende daders werden geïdentificeerd en opgepakt.

Twee verdachten wilden in april een nachtwinkel op de Tiensesteenweg overvallen. De gemaskerde mannen hadden een mes bij zich. Omdat de uitbater net de winkel sloot, moesten de daders er zonder buit vandoor. Even later kon een politiepatrouille het duo aantreffen en oppakken.

In juli ging een onbekende man die een vuurwapen toonde er vandoor met de inhoud van de kassa van een supermarkt in de Burgemeestersstraat.

Dezelfde maand gingen twee mannen er vandoor met het geld van de kassa van een warenhuis in de Brusselsestraat. Ze bedreigden de kassier met een ringsteeksleutel. De daders gingen er vandoor met een klaarstaande auto. Onderzoek leidde tot bij één van de daders, een Leuvense veelpleger. Hij werd aangehouden.

In november werden een apotheek in de Bondgenotenlaan en een hotel op de Martelarenlaan overvallen. De dader liet uitschijnen dat hij een wapen bij zich had. In de apotheek werd de inhoud van de kassa meegenomen, in het hotel werd geen buit gemaakt. Aan de hand van beelden van een bewakingscamera, die op de nationale televisie werden getoond, kon de dader worden geïdentificeerd. Hij bleek gelijkaardige feiten gepleegd te hebben elders in het land.

Ook de daders van enkele andere feiten die de publieke opinie beroerden, konden worden opgepakt.

In november werden enkele studenten in de Naamsestraat vijandig benaderd door vijf mannen die uit hun wagen waren gestapt. Toen de studenten het op een lopen zetten, werden ze met de auto achtervolgd door de vijf. Eén van de studenten werd aangereden en liep daarbij een enkelbreuk op. De slachtoffers kregen vervolgens ook nog wat slagen en stampen en hun gsm en portefeuille werd gestolen. De vijf konden na onderzoek worden geïdentificeerd en opgepakt.

In december werd een man die een inbraak pleegde in een studentenpand in de Ierse Predikherenstraat en twee bewoners bedreigde met een vuurwapen, door hen overmeesterd. De man werd aangehouden.

Nog in december werden verschillende personen slachtoffers van drie mannen die hen onder bedreiging van een vlindermes en vuurwapen verplichtten hun gsm en geld te overhandigen. Enkele slachtoffers kregen rake klappen in het gezicht. Na onderzoek konden drie minderjarige jongeren worden geïdentificeerd als de daders. Ze werden opgesloten in een gesloten jeugdinstelling.

Afpersingen

In 2017 werden 35 feiten van afpersing geregistreerd. In 2016 waren dat er 33, in 2015 ging het om 22 feiten, in 2014 waren dat er 61 en in 2013 noteerden we 44 aangiftes.

Van de 35 geregistreerde feiten vorig jaar waren er 22 feiten waarbij sprake was van fysieke dreiging of confrontatie tussen dader en slachtoffer waardoor deze laatste onder druk werd gezet om geld of andere bezittingen af te geven (16 feiten in 2016). Deze feiten sluiten sterk aan bij het fenomeen diefstal met geweld, met dat verschil dat de dader het ontvreemde goed niet zelf afnam van het slachtoffer, maar het zich liet overhandigen.

Daarnaast waren er negen feiten waarbij het slachtoffer werd afgeperst via het internet. In zeven gevallen ging het om afpersing met de dreiging om compromitterende foto’s of filmpjes openbaar te maken (11 feiten in 2016).

Opmerking: twee soortgelijke feiten van afpersing met compromitterende foto’s werden geregistreerd als oplichting met internet. Het aantal gekende feiten bedraagt dus negen. In twee gevallen werd de gsm of computer van het slachtoffer geblokkeerd door middel van ransomsoftware (geen meldingen in 2016).

Opmerking : vijf andere gevallen van gebruik van ransomsoftware werden niet geregistreerd als afpersing, maar wel als hacking of sabotage. Het aantal gekende feiten bedraagt dus zeven.

Tenslotte werden ook nog vier feiten geregistreerd waarbij een ontslagen werknemer geld eiste van zijn voormalige werkgever.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer