Cijfers criminaliteit en verkeersongevallen dalen

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Provinciegouverneur Lodewijk de Witte stelde onlangs, samen met de procureurs des konings van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde, de veiligheidscijfers voor Vlaams-Brabant voor. Die zien er veelbelovend uit.

Sinds 2013 daalt het aantal criminaliteitscijfers gestaag. Het aantal woninginbraken vermindert van 8.644 in 2013 naar 5.173 in 2017. Dat is een daling van 40 procent. Ook de verkeersongevallen met lichamelijk letsel dalen in Vlaams-Brabant. Er vallen steeds minder licht- en zwaargewonden. Het aantal verkeersdoden is van 61 in 2013 verminderd tot 40 in 2016.

“De cijfers gaan de goede richting uit”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Dit is bemoedigend en toont aan dat inzetten op gemeenschapsgerichte politiezorg, op sterke preventie en adequate strafvervolging, lonen.”

Het aantal geregistreerde feiten, vastgesteld door de politiediensten op het grondgebied van Vlaams-Brabant, kent een positieve evolutie. Het aantal geregistreerde feiten voor het jaar 2017 zit op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar, namelijk een daling van 18,35 procent of 19.359 feiten.

“We danken dit aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners. De aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg werpt vruchten af, naast de volgehouden inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en de adequate strafvervolging van het bevoegde openbaar ministerie (parket Leuven en Halle-Vilvoorde).”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans