Cera opent tentoonstelling TROTS

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vanavond wordt in de gebouwen van Cera, Muntstraat 1 in Leuven, de tentoonstelling TROTS feestelijk geopend. Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zal aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de feestelijke inhuldiging van het nieuwe Cera gebouw op 6 februari vorig jaar wilde Cera graag een gift doen aan een goed doel. Dit goede doel werd CAW Oost-Brabant. Tijdens een ontmoeting tussen Cera en Bert Lambeir (directeur CAW Oost-Brabant), vertelde hij zeer enthousiast en gepassioneerd over de fototentoonstelling TROTS waarvan hij de initiatiefnemer is en die draait rond Sociaal Werk. De foto’s van deze tentoonstelling werden grotendeels genomen in Leuven, toevallig ook de bakermat van Cera. Aangezien maatschappelijk projectwerking 1 van haar 3 pijlers is, lag het voor Cera voor de hand om zich te engageren en deze prachtige tentoonstelling een tijdelijk onderkomen te geven in haar gebouw, om zo het opzet van deze tentoonstelling mee te realiseren, namelijk Sociaal Werk beter bekend maken bij het brede publiek. Aangezien het Cera gebouw ook een publieke functie heeft, was de link snel gelegd.

“TROTS verwijst naar datgene wat ieder mens, ook de meest kwetsbare, als laatste houvast heeft en wat voor de sociaal werker altijd weer een aanknopingspunt is. TROTS verwijst ook naar de uitnodiging aan de sociaal werker om zijn eigen dagelijkse, menselijke handelen naar waarde te schatten. Tot slot is TROTS een appel aan de welvaartssamenleving om te beseffen dat het sociaal werk een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van alle burgers en dus van de samenleving an sich”, zegt Bert Lambeir, directeur CAW Oost-Brabant.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans