CD&V wil nieuwe formules voor betaalbaar wonen

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Carl Devlies, huidig schepen en kandidaat-burgemeester voor CD&V in Leuven, merkt op dat het grondwettelijk hof al in 2013 het sociale luik van het Vlaamse Gronden- en Pandendecreet vernietigde. Na vier jaar slaagde het Vlaams Parlement er nog niet in om een alternatieve tekst inzake betaalbaar wonen in eigen streek goed te keuren. Ondanks het ontbreken van een dergelijke decretale basis bleven Carl Devlies en het Leuvense college niet bij de pakken zitten. Ze realiseerden al tal van initiatieven om betaalbaar wonen te stimuleren.

Naast een focus op de uitbreiding van de klassieke sociale huisvesting – waar de overheid exclusief initiatiefnemer is – werd geopteerd voor onderhandelingen met de private sector in het kader van grotere ontwikkelingsprojecten. Zo kwamen in Leuven verschillende formules op de markt aan geconventioneerde prijzen. Daarmee wil Leuven een jong publiek, dat te veel verdient voor een sociale woning en te weinig voor een Leuvense woning, ondersteunen. Zo werden er stadswoningen (om te kopen), starterswoningen (om te huren), en budgetwoningen (combinatie van huur en koop) gerealiseerd. Die formules werden onder meer toegepast in de Vaartkom, De DijleDelta en de Centrale Werkplaatsen. Onlangs werden in het kader van het project Janseniuspark nog eens dertien nieuwe starterswoningen (rond grondgebonden gezinswoningen) aan geconventioneerde prijzen verkocht aan deze doelgroep. Daarnaast werd in het kader van de realisatieconvenant voor de Hertogensite overeengekomen dat in dit grootschalige project (7 hectare) 10% sociale woningen moet gerealiseerd worden.

Toekomst

De kandidaat-burgemeester wil in de toekomst ook het systeem van sociale kavels activeren en innoveren. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld via een gemoderniseerde erfgoedpacht een woning betrekken zonder die te moeten aankopen. Ook zullen de andere vormen van geconventioneerd wonen worden uitgebreid.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans