CD&V wil geen Kesseldal in Holsbeek

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

CD&V Holsbeek wil ook in de volgende bestuursperiode een streng beleid voeren ten aanzien van appartementen in de gemeente.”Ons dorp moet een dorp blijven”, zegt burgemeester en CD&V-lijsttrekker Hans Eyssen. “Hoogbouw en verstedelijking passen niet in onze gemeente.”

“De dorpskernen kwaliteitsvol dichter bebouwen, is goed. Daarbij hoort ook voldoende groene ruimte. In de dorpskernen maken we ruimte voor ontmoeting met bankjes, mooie pleintjes of grasvelden, een boompje en sfeerverlichting.” Het programma van CD&V Holsbeek is duidelijk: geen hoogbouw, geen verstedelijking. En de groene bossen en prachtige velden moeten nauwlettend bewaakt worden.

“Wij kiezen voor de kwaliteit van het leven en wonen in een landelijke en groene omgeving”, zegt Hans Eyssen. ‘Liever wat minder groei van het aantal inwoners, dan te raken aan de levenskwaliteit.’” De duidelijke grenzen die de gemeente zes jaar geleden invoerde voor de bouw van appartementen, wil CD&V Holsbeek in geen geval opgeven. Appartementen kunnen alleen in afgebakende zones in de kernen. De hoogte blijft beperkt tot een gelijkvloers, één verdieping en eventueel slaapkamers onder het dak.

Bij elke bouwaanvraag doet de dienst ruimtelijke ordening een grondige controle naar de woonkwaliteit voor toekomstige Holsbekenaren. Ook moet bij elk appartement minstens 1,5 parkeerplaats zijn. De gemeente ziet er op toe dat die parkeerplaatsen en de inritten ruim genoeg zijn. Zo komen er minder auto’s op straat te staan.

Voor de toekomst wil CD&V Holsbeek nieuwe woonvormen zoals zorgwonen en kangoeroewonen ondersteunen: ouders en kinderen die onder hetzelfde dak wonen en toch elk hun eigen privacy hebben. Ook compacter wonen, co-wonen en het delen van gemeenschappelijke ruimtes door verschillende gezinnen bieden interessante mogelijkheden. Een evaluatie van de huidige normen kan voor CD&V Holsbeek in geen geval ertoe leiden dat méér appartementen toegelaten worden.

Van bijkomende bouwlagen kan voor CD&V geen sprake zijn. “Bijkomende bouwlagen maken de appartementen niet goedkoper: ze drijven alleen de grondprijs omhoog. Met als gevolg dat een gewoon gezin geen woning of grond meer kan kopen, en alles in handen komt van projectontwikkelaars die appartementen bouwen.  Dat is niet de evolutie die wij willen voor Holsbeek”, zegt burgemeester Hans Eyssen.

Tot slot verwijst de burgemeester naar de afbakening van het stedelijk gebied. “Om te zorgen dat Holsbeek ook in de toekomst een dorp blijft, hebben we er bewust hard voor gepleit om het hele grondgebied van Holsbeek buiten de afbakening van het Stedelijk Gebied Leuven te houden, met succes!”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans