CD&V kaart slechte toegankelijkheid van parken aan

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

CD&V en Jong CD&V Leuven pleiten voor een betere toegankelijkheid van de Leuvense parken. Om hun eis kracht bij te zetten, voerden ze met Drie Koningen actie door met rolstoel en kinderkoets een lied te zingen aan het Heuvelhofpark.

Op het CD&V-praatcafé in Kessel-Lo in het voorjaar klaagden een aantal mensen over de slechte bereikbaarheid van het Heuvelhofpark aan de kant van de Diestsesteenweg. CD&V stelt vast dat de kasseien en de modderpaden het park moeilijk bereikbaar maken voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderkoetsen. Ook voor slechtzienden is een hobbelig parcours niet ideaal. Vooral in oudere parken kan de toegankelijkheid nog sterk verbeteren.

Voor Jong CD&V en CD&V Leuven is het belangrijk dat iedereen op een veilige en aangename manier van openbaar groen kan genieten. Openbare parken vormen immers de groene longen in onze stedelijke leefomgeving en zijn een ontmoetingsplaats voor de mensen uit de buurt. Ze komen er tot rust en de kinderen kunnen er hun energie kwijt. Daarom horen parken toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, senioren en ouders met kinderwagens. Hiermee werd bij de aanleg in het verleden niet altijd rekening gehouden. Vaak maken allerlei obstakels (grind- of zandpaden, kasseien, fietssluizen, …) de toegankelijkheid of het gebruik van het park voor deze mensen moeilijk of zelfs onmogelijk.

Karin Brouwers (gemeenteraadslid CD&V Leuven): ‘Het is de bedoeling dat in Leuven zoveel mogelijk parken toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom vragen we aan de stad om de toegankelijkheid van onze parken onder de loep te nemen. Alle parken zijn verschillend en vaak kan op een eenvoudige en goedkope manier al voldaan worden aan een minimale toegankelijkheid, bijvoorbeeld door de toegang van het Heuvelhofpark een stukje te asfalteren of te beklinkeren.

Om haar eis kracht bij te zetten, voerde CD&V met Drie Koningen actie aan het Heuvelhofpark. Gewapend met rolstoelen en kinderkoetsen zongen de deelnemers er een liedje met volgende tekst:

“Driekoningen, Driekoningen,

Geef mij een effen pad

Het oude is versleten

De schepen moet het weten

Een koets- en rolstoelpad

In het groen van de stad”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans