CAW en apothekers houden inzamelactie voor daklozen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Leuvense zelfstandige apothekers organiseren, in samenwerking met CAW Oost-Brabant, een inzameling van verzorgingsproducten voor dak- en thuislozen in winteropvang. Het initiatief start op 3 januari en loopt tot einde maart 2018.

De actie ‘schenk iemand uw zorg’ heeft als doel verzorgingsproducten in te zamelen voor de dak- en thuislozen die in de Leuvense winteropvang komen overnachten. Het initiatief gaat uit van BAF, het Brabants Apothekers Forum, de beroepsvereniging voor Vlaams-Brabantse zelfstandige apothekers, wordt mee ondersteund door Febelco, groothandelaar van geneesmiddelen, en loopt in samenwerking met CAW Oost-Brabant die mee de winteropvang organiseert.

Via deze actie vragen de deelnemende zelfstandige apotheken patiënten om verzorgingsproducten te doneren aan daklozen. Ze kunnen die deponeren in een box in hun plaatselijke apotheek. Alle producten worden verzameld in hygiënepakketten die ter beschikking worden gesteld van de dak- en thuisloze bezoekers van de winteropvang.

Deze actie wil mensen aanspreken om mee te zorgen voor hun medemens en zo bij te dragen aan een menswaardig leven voor iedereen. Wie aan deze actie wil deelnemen is van harte welkom bij zijn of haar Leuvense (zelfstandige) apotheek.

Jaarlijks brengen een 70-tal daklozen tijdens de koudste wintermaanden de nacht door in de winteropvang, een samenwerking tussen CAW Oost-Brabant, OCMW en stad Leuven. Ze krijgen er praktische steun, een bed, een warme maaltijd en kunnen beroep doen op psychosociale en medische hulp.

Het vinden van een veilige slaapplaats en een maaltijd is meestal de eerste prioriteit in het dagdagelijkse bestaan van dak- en thuislozen. Dat gaat vaak ten koste van eigen gezondheid en zorg. En toch is ook dat welzijn.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans