Casablanca goes Casablanca

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Casablanca: naast een drukbezochte stad in Marokko ook een gekende wijk in Kessel-Lo. Jammer genoeg eentje die moet opboksen tegen heel wat vooroordelen en veronderstellingen. Om voor eens en altijd een einde te maken aan die turbulente reputatie schieten enkele geëngageerde jongeren uit de buurt in actie.

En dat onder de noemer: ‘Casablanca Goes Casablanca’, een project waarmee ze, onder begeleiding van een aantal jeugdwerkers, inzetten op sociale interactie en positieve beeldvorming in en rond de buurt en zo onrechtstreeks inzetten op het voorkomen van polarisering.

Het hoogtepunt van het project is een internationale uitwisseling met een vrijwilligersorganisatie in het Marokkaanse Casablanca.

Op vrijdag 25 mei om 17 uur ben je welkom in Jeugdhuis Casablanca (Prins-Regentplein 34, Kessel-Lo), waar het project verder toegelicht wordt. Ook de jongeren die het project mee trekken zullen aanwezig zijn om hun ervaringen te delen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer