Cargill krijgt nieuwe exploitatievergunning

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Al sinds 4 januari 2016 is de exploitatievergunning van de oude Cargill-mouterij in Herent vervallen. Telkens vernietigde Raad van State de afgeleverde vergunningen. Maar nu heeft de minister van Leefmilieu opnieuw een exploitatievergunning afgeleverd aan Cargill.

In het verleden floot de Raad van State de Vlaamse minister van Leefmilieu telkens terug. Elke keer vernietigde ze de vergunning die door de minister werd afgeleverd aan Cargill voor de verderzetting van haar mouterijactiviteiten.

Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herent zouden de mouterijactiviteiten hierdoor in Herent moeten verdwijnen en plaatsmaken voor een groene fietsgordel langs het kanaal Leuven-Mechelen.  “Op die manier zou ook de rust, na intussen al meer dan een halve eeuw geluidsoverlast door Cargill, kunnen weerkeren voor de buurt”, klinkt het bij de buurtbewoners.

Maar de huidige minister van Leefmilieu lijkt daar weinig oren naar te hebben. Deze legde het meest recente zesde vernietigingsarrest zopas volledig naast zich neer en verleende een nieuwe exploitatievergunning. Tegen deze beslissing kunnen de omwonenden en belanghebbenden nog tot midden januari 2019 een annuleringsprocedure starten bij de Raad van State.

Daarnaast vroeg de Cargill-directie ook bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aan. Die verkreeg ze. Tegen deze beslissing kunnen de omwonenden en belanghebbenden dan weer nog tot 21 december 2018 een bezwaar indienen bij de Vlaamse Leefmilieuminister.

Cargill

De Cargill-mouterij (toen: Dreyfus-mouterij) was vorige eeuw gevestigd in hartje Leuven, maar werd omwille van de enorme overlast verplicht om zich te herlokaliseren naar een destijds weinig bevolkte regio. Nadat de Dreyfus-directie in 1967 haar mouterij naar de huidige site in Herent verplaatste, werd het bedrijf door achtereenvolgens Cargill France SAS en Cerestar SAS (die de naam Cargill vanuit economisch standpunt behield) overgenomen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans