Buurtbewoners vragen leefbare Naamsestraat

Op 29 maart heeft het buurtcomité van de Naamsestraat een petitie overhandigd aan schepen Bieke Verlinden waarin 75 bewoners, studenten en handelaars van de Naamsestraat en het Isabellaplein in Leuven vragen naar maatregelen tegen lawaaioverlast, verkeershinder en vuil. Sinds 2 jaar komen de bewoners van de Naamsestraat en het Isabellaplein elke 6 maanden op uitnodiging van het stadsbestuur samen om de leefbaarheid van de buurt te bespreken in een buurtoverleg.

Op vraag van de stad formuleerden de buurtbewoners hun klachten en leverden ze ideeën om de levenskwaliteit te verbeteren. Tijdens de afgelopen 4 vergaderingen kwamen 3 specifieke oorzaken van overlast naar voor: lawaaihinder, verkeersoverlast en vuil. Tot op vandaag heeft de buurt geen noemenswaardige terugkoppeling ontvangen van de stad Leuven over maatregelen om de overlast aan te pakken.

In een petitie die is ondertekend door 75 bewoners, studenten en handelaars (waarvan 70 met domicilie in de Naamsestraat of op het Isabellaplein) vraagt het buurtcomité nu concrete maatregelen om de overlast in te perken. Met de voorstellen en de petitie willen de buurtbewoners het uitblijven van een adequaat beleid rond overlast in de Naamsestraat onder de aandacht brengen. Specifiek en op korte termijn vragen de bewoners het naleven van de bestaande reglementering rond geluidshinder en nachtrust, het respecteren van de zone 30, begaanbare stoepen, het plaatsen van meer vuilnisbakken, het herschilderen van zebrapaden en betere verkeerssignalisatie. Het buurtcomité vraagt ook preventieve maatregelen om de leefbaarheid op middellange- en lange termijn te verbeteren.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans