Buurt wil snel fietssuggestiestroken in Brusselsestraat

fietsen winkel
Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Kandidaat-burgemeester Rik Daems van Open Vld vernam dat de voor het voorjaar 2018 geplande fietssuggestiestroken in de Brusselsestraat, tussen de Tessenstraat en De Blauwe Hoek, een jaar uitgesteld zijn naar 2019. En dat ze dus pas volgend jaar worden aangelegd “bij ideale weersomstandigheden”. “Dat betekent dus nog een jaar extra wachten.”

“In dat stuk Brusselsestraat gebeuren elke dag bijna-ongevallen door conflicten met fietsers en auto’s, aldus Daems. “In dat stuk zijn sinds de “ontknip” van de Wagenweg, Pelgrimsstraat en Kruisstraat, ook al echte ongevallen gebeurd. Wederom door conflicten met auto’s en fietsers. Extra veiligheidsmaatregelen dringen zich dus op en de buurt is dan ook erg teleurgesteld dat er niet wordt ingegrepen. Er wordt ontzettend veel gefietst in de Brusselsestraat, en de buurt begrijpt dan ook totaal niet waarom hier geen prioriteit aan wordt gegeven.”

“Er werden 3 voorrangsborden B1 geplaatst op de kruispunten tussen Brusselsestraat, Wagenweg, Pelgrimstraat en Kruisstraat. Maar deze zijn zo klein dat er niet op wordt gelet. Bovendien ontbreekt er een onderbord dat aangeeft dat fietsers in de Brusselsestraat in 2 richtingen rijden. Daarnaast zijn er geen haaientanden geschilderd waarvoor gemotoriseerd verkeer dient te stoppen. De borden missen hun effect dus, de auto’s rijden net zoals voorheen, recht tot waar gewandeld en gefietst wordt. Het enige wat veranderd is door de voorrangsborden B1, is dat wanneer er een ongeval gebeurt, de verzekeringsmakelaar van de slachtoffers gemakkelijker kan bepalen wie in zijn recht is en wie niet. Maar dan is het dus al te laat. Er gebeurt niets preventiefs, er staat enkel een kleine omgekeerde driehoek.”

“De buurt vraagt in eerste instantie de knip zoals vóór augustus 2017 het geval was. Dit is ook een vraag van de bewoners van de Ridderstraat want nu staat tijdens de spitsuren een file van De Blauwe Hoek tot aan de lichten in de Ridderstraat. Een fietsstraat nota bene, waar fietsers staan te vergassen in de uitlaatgassen. Het aanzuigeffect van het verkeer komende van het Sint-Jacobsplein is dramatisch te noemen. De ganse buurt klaagt en bovendien is het onveilig. Als het stadsbestuur daar niet op in wil gaan vraagt de buurt: 1. een onderbord bij het voorrangsbord B1, dat aanduidt dat fietsers in 2 richtingen rijden in de Brusselsestraat; 2. haaientanden zodat gemotoriseerd verkeer effectief stopt vóór men in conflict komt met fietsers en rolstoelgebruikers; 3. fietssuggestiestroken in 2018, zoals beloofd.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans