Buurt werkt mee aan ontwerp nieuw speelplein Kwadenhoek

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het speelterrein Kwadenhoek in Wilsele krijgt een volledige make-over, en dat nog voor het einde van het jaar. Daarvoor schakelde de stad Leuven de hulp in van buurtbewoners die tijdens verschillende inspraaksessies hun mening over het ontwerp van het nieuwe speelterrein konden overbrengen. Op basis van de opmerkingen en suggesties die naar voor kwamen, ontstond een definitief ontwerp dat binnen enkele maanden uitgewerkt wordt.

Op de hoek Woudluchtstraat/Perkstraat vormt de stad het bestaande speeltuintje om tot een uitnodigend zandlandschap voor de allerkleinsten met een zandbak, nestschommel, speelhuisje en een grasveldje met een picknicktafel. De stad creëert hier een speelse, geborgen en kleinschalige sfeer.

Grenzend aan de kleuterspeelplek en langs een breed pad komt een nieuwe petanquebaan met enkele banken erlangs. Een ronde wand van vlechtwerk van takken geeft een geborgen gevoel en rugdekking.

Voor de grotere kinderen en tieners komt er een avontuurlijke speelzone:  de bestaande bomen worden aangevuld met inheemse soorten tot een speelbosje met speelaanleidingen om op te klauteren, hangen, enz.,  gecombineerd met een boomstammenpad dat naar de wadi (een beplante greppel met een doorlatende bodem) leidt. In het zuidelijkste deel van de wadi komt een eilandje met een uitkijktoren. Centraal blijft het trapveldje met voetbaldoelen behouden en ook het basketveld blijft in het nieuwe ontwerp.

Ook de wat oudere jongeren uit de buurt zijn niet vergeten. Uit een intensief traject van de afdeling jeugd met jongeren die frequent gebruik maken van het plein, ontstonden plannen voor de ideale inrichting van een hangplek.  Deze hangplek is op een mooie manier geïntegreerd in het park. De jongeren dachten niet alleen na over het ontwerp, ze zullen ook hun steentje bijdragen bij de realisatie ervan.

Tenslotte komt er op het terrein een hondenloopzone, omheind met een hek en lage beplanting.

“We zijn voor de vernieuwing van Kwadenhoek niet over één nacht ijs gegaan.  Bewoners van alle leeftijden zijn grondig bevraagd. We zijn bijzonder trots dat het ontwerp er zal voor zorgen dat Kwadenhoek dé speel- en ontmoetingsplek van Wilsele wordt”,  aldus schepen Dirk Vansina.

Dit vernieuwde speelterrein kost 113.483,32 euro. De werken starten op 1 september 2016.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans