Burgerlijke stand voortaan digitaal

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Vanaf 1 april is het zover: de papieren geboorte-of huwelijksakte mag definitief de geschiedenisboeken in. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats.

Deze digitalisering is een digitale sprong voorwaarts bij justitie en daar is bevoegd Minister van Justitie Koen Geens verheugd over: “Elke stap naar meer digitalisering is een belangrijke stap voorwaarts. De digitalisering van de burgerlijke stand opent de weg naar verdere digitalisering die voor een betere en snellere dienstverlening zorgt voor de mensen.”

Het zal even wennen zijn voor de ambtenaren op het stadhuis. Bij een geboorte, huwelijk of voornaamswijziging komt er vanaf morgen geen balpen meer aan te pas. Met hun elektronische identiteitskaart ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke stand (of de door hem gedelegeerd ambtenaar) elektronisch de akte.

852 bomen gered
De verplichte digitalisering maakt komaf met de ongemakken van de miljoenen papieren akten die in de stadhuizen en de rechtbanken worden bewaard. Ze kunnen niet langer beschimmelen en moeten ook niet langer worden afgedrukt. Dat spaart ruimte, bewaringskosten en papier. Jaarlijks zullen er hierdoor naar schatting 7.097.231 vellen papier minder worden verbruikt, 852 bomen worden hiermee gered.

1.664 ton CO2 minder
Stap je in Leuven in het huwelijksbootje, maar ben je geboren in Gent? Dan moet je vanaf nu geen verplaatsing meer doen naar Gent om je geboorteakte op te vragen. Dit kan gewoon bij de burgerlijke stand van eender welke gemeente worden opgevraagd. Geen verplaatsingen meer en dus wordt geschat dat dit zal leiden tot een verminderde uitstoot van 1.664 ton CO2 en 10.401.591 minder afgelegde kilometers.

Uniforme uittreksels
Ook wordt het Rijksregister geleidelijk aan bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd. De overheid zal op aanvraag voortaan ook zelf akten doorgeven aan andere diensten. De uittreksels worden op dezelfde uniforme manier afgeleverd en kunnen alleen digitaal worden opgemaakt of gewijzigd door medewerkers die over de juiste toegangsrechten beschikken.

Grote digitaliseringsoperatie
De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben zich maandenlang voorbereid op de komst van de centrale databank (DABS). Oude akten vanuit lokale registers migreerden naar de nieuwe databank. In totaal worden er 589 gemeentelijke registers en 102 consulaire posten uit het buitenland geïntegreerd in de databank. De ambtenaren van de burgerlijke stand kregen een passende opleiding en de nodige machtigingen om het systeem te gebruiken.

Erkenning sterrekindje
Naast de modernisering van de burgerlijke stand, zal het ook mogelijk zijn om vanaf 31 maart (in de praktijk zal dit maandag 1 april zijn) een sterrekindje officieel te erkennen.

Dirk Vansina, schepen van Burgerzaken: “De schepenen en de administratie zijn altijd al vragende partij geweest voor een digitalisering. Er wordt al bijna 10 jaar over gepraat maar minister Geens heeft doorgezet en nu is het zover. 15.000 handtekeningen per jaar onder aktes plaatsen, opzoekingen in zware boeken, kopies nemen van aktes, randmeldingen schrijven, .. het behoort tot de verleden tijd. Ook voor de burger zelf wordt het een hele verbetering: zo zal de burger in de toekomst niet zelf meer aktes in zijn geboortestad moeten opvragen bv. bij een huwelijk. Door de centrale database zal de gemeente waar men huwt, dat zelf doen.”

Cijfers burgerlijke stand Leuven 2018                                 2019 (tot vandaag)
geboorteakten                                3649                                        850
huwelijksakten                                 482                                           56
overlijdensakten                              297                                         586
bijzondere akten geboorte (erkenningen, voornaamsveranderingen, overschrijvingen vonnissen, overschrijvingen buitenlandse geboorteakten, …)

651                                           140
bijzondere akten huwelijk (vnl. echtscheidingen en overschrijvingen buitenlandse huwelijksakten)

187                                             59
nationaliteitsakten                         409                                            80

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters