Burgerinitiatief ruimt Dijle op

Op zondag 7 oktober organiseert het burgerinitiatief ‘Water is Le(u)ven’, ontstaan in de schoot van de Leuvense kajakclub (KSKCL), een opruimactie op de Dijle. Een twintigtal kajakkers van de Leuvense kajakclub gaan tussen 10 en 15 uur de Dijle op en verzamelen daarbij drijvend afval tussen het Arenbergkasteel in Heverlee en de Molen van Rotselaar.

Ontstaan burgerinitiatief

Binnen de Leuvense kajakclub hebben enige tijd geleden enkele kajakkers al gekscherend het collectief ‘De Dijlejutters’ boven de doopvont gehouden. Ze gaven zich deze naam tijdens een van de wekelijkse kajaktrainingen op woensdagavond op de Vaart en de Dijle, die uitmondde in een heuse opruimactie. Wekelijks worden ze geconfronteerd met ‘sporen van menselijke beschaving’, in het bijzonder waar deze zich ophopen aan omgeknaagde boomstronken van bevers die de rivier bewonen.

“Als ik met de kajak het Dijlewater op ga om mijn hoofd leeg te maken, keer ik vaak met een kajak vol afval terug. Waar zijn de mensen hun contact met de natuur toch kwijtgeraakt, vraag ik me dan vaak af”, vertelt Dirk Janssen. “Rivieren zijn levensaders voor steden. Inmiddels zijn veel van deze aders her en der dichtgeslibd, ontsiert het zwerfvuil de oevers, en zitten we met oceanen vol plastic. De Dijle is de levensader van Leuven”, vult Daan Van Tassel aan.

Recent hebben ze de Facebookpagina ‘Water is Le(u)ven’ opgericht. Hierop posten ze regelmatig foto’s en commentaar over hun vondsten. Naast hun directe actie op het water willen ze met deze pagina aandacht geven aan het belang van propere waterlopen. Dat levert hen zowel naast het water als op de sociale media veel positieve reacties op.

Think global, act local

De stad Leuven en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) doen al inspanningen om de Dijle in zijn glorie te herstellen en leefbaar te houden. Ze kunnen dit echter niet alleen. Daarom hebben ze met enkele kajakkers besloten om ook hun bijdrage te leveren en op 7 oktober een grootse opruimactie op touw te zetten. Deze actie wil ook bijdragen aan de nodige bewustwording over de wezenlijke rol van het water in de stad. Rivieren zijn geen vuilbakken, maar verdienen respect, verwondering en bewondering. Hoewel hun actie misschien maar een druppel op een hete plaat is, zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat een druppel golven kan maken en dat vele druppels samen een oceaan vormen.

Voor deze actie krijgen ze de steun van de stad Leuven, Content (coöperatieve winkel zonder verpakkingen), de Molen van Rotselaar (duurzaam project) en The Bamboo Brush Society (duurzame onderneming).

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans