Gemeenteraad live: Burgerinitiatief De Bruul Brult overtuigt gemeenteraad niet Ondanks steun van Groen

Burgerinitiatief De Bruul Brult heeft vanavond de Leuvense gemeenteraad toegesproken. Het actiecomité verzamelde meer dan 1300 handtekeningen, voldoende om een tussenkomst te mogen doen op de raad. Ondanks de steun van Groen kon het burgerinitiatief het stadsbestuur niet overtuigen om de piste van de Bruulparking te verlaten.

De Leuvense gemeenteraad kreeg bezoek van burgerinitiatief De Bruul Brult. Het actiecomité is tegen de bouw van de Bruulparking en maakte dat in een betoog duidelijk aan de gemeenteraadsleden. Het burgerinitiatief kreeg de uitdrukkelijke steun van Groen. Gemeenteraadslid David Dessers omschreef de Bruulparking als een historische vergissing. “Het stadsbestuur moet de mensen uit de buurt zien als een echte partner in het beleid en vandaag laten ze via het burgerinitiatief en via hun tussenkomst weten dat de Bruulparking niet nodig is. De groene fractie is het daar volmondig mee eens.”

Eén van de opmerkingen van De Bruul Brult is dat een park boven een ondergrondse parking problematisch is voor de bomen in het toekomstige park. Het burgerinitiatief kreeg wat dat betreft de steun van Zeger Debyser (N-VA) die bekend staat als de verdediger bij uitstek van alle bomen in Leuven.

Ondanks de uitdrukkelijke steun van Groen en de relatieve steun van N-VA (de partij was tegen in maar is ondertussen voor, nvdr) kon burgerinitiatief De Bruul Brult de meerderheid van de Leuvense gemeenteraad niet overtuigen. Schepen Carl Devlies (CD&V) verdedigde het plan om parking De Bruul te realiseren. “De Bruulparking is een goede beslissing voor de toekomst van de stad. Er zal geen milieuprobleem komen en het park zal in al zijn glorie schitteren. We willen een leefbare én bereikbare stad.”

De woordvoerder van De Bruul Brult kreeg het laatste woord. “Niet enkel het historische centrum maar de hele binnenstad moet autoluw worden”, klonk het. “De ongerustheid van meer dan 1300 mensen is niet weggenomen. Volgens ons moet die parking er niet komen en we vragen ook een deftig onderzoek naar de gevolgen voor het milieu, de buurt en de mobiliteit.”

Het mocht allemaal niet baten. De gemeenteraad keurde het voorstel van het burgerinitiatief -parking De Bruul niet realiseren- niet goed. 7 gemeenteraadsleden gingen mee in het verhaal van De Bruul Brult, 11 anderen onthielden zich bij de stemming. Over de vraag om onderzoeken te doen naar de eventuele gevolgen van parking De Bruul werd uiteindelijk niet gestemd want die vraag werd niet officieel geformuleerd om ter stemming voorgelegd te worden.  De bewaker van het reglement, burgemeester Louis Tobback (sp.a) dus, dankte het burgerinitiatief tot slot. “Ik wil u ook proficiat wensen voor de inspanningen die u deed”, klonk het, ondanks de politieke nederlaag voor het burgerinitiatief.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens