Buren ruziën over bebouwing Hoornplein

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het zit er bovenarms op rond het Hoornplein in Leuven, op de hoek van de Parkstraat, Constantin Meunierstraat en Weldadigheidsstraat. Op en aan de locatie van het vroegere schooltje laat Dijledal er momenteel 33 sociale woningen en een buurtplein aanleggen. Maar één buurtbewoner trok naar het Hof van Beroep en liet de werken stilleggen. Dik tegen de zin van een andere groep buren die prompt een protestmars organiseren.

Dijledal is al een tijdje bezig met de bouw van de sociale woningen, maar één mannelijke buurtbewoner is het daar niet mee eens. Eerst spande hij een kortgeding aan, maar daar kreeg hij geen gelijk. Nadien trok hij naar het Hof van Beroep, en dat gaf hem wel het voordeel van de twijfel. Motivatie: in de plannen is te weinig aangetoond hoe het afvalwater zal worden afgevoerd. Dijledal werd veroordeeld tot een boete van 5.000 euro per dag als de werken niet worden gestaakt.

Ondanks de kosten die daarmee gepaard gaan, kon Dijledal niet anders dan de werkzaamheden stilleggen. Ze hoopt nu op een snelle beslissing door de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Zowel stad als Dijledal vinden de huidige evolutie sneu. “We werken al 20 jaar aan dit project. En nu we eindelijk aan het bouwen zijn, worden we gedwarsboomd. Door één persoon die geen sociale woningen in zijn buurt wil.”

De zure buur krijgt niet alleen kritiek van officiële instanties. Ook in zijn eigen buurt is hij stilaan persona non grata. Er werd namelijk een actiegroep opgericht – Het Nieuwste Kwartier – door een groep buurtbewoners van het Hoornplein die niet akkoord gaan met de stopzetting van de werken en die aandringen op een snelle hervatting. “Alleen zo zal het Hoornplein eindelijk kunnen functioneren als een aangename ontmoetingsplaats en woonplek voor 33 nieuwe gezinnen, die we meer dan welkom heten”, zegt Kolet Janssen van de actiegroep. “We laten ons niet gijzelen door enkelingen uit de buurt die met gerechtelijke procedures alles dreigen lam te leggen en de buurt en de stad zo veel schade berokkenen.”

Het Nieuwste Kwartier stuurde een protestbrief naar alle bevoegde instanties, stelde een grootschalige online petitie op (http://hetnieuwstekwartiervoorhethoornplein.petitie.be), houdt een gewone petitie van deur tot deur, en organiseert komende zondag een symbolische mars. In groep zullen de actievoerders van De Appeltuin naar het Hoornplein lopen, waar ze kleurige linten met welkomstboodschappen voor de toekomstige bewoners zullen ophangen aan de hekken.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans