Brabanthal investeert in zonnepark

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Brabanthal gaat één derde van haar elektriciteitsverbruik zelf produceren en investeert in een fitnessparcours voor de medewerkers van bedrijven in de buurt.

Al geruime tijd spant Brabanthal nv zich in om de uitbating van de Brabanthal te verduurzamen.  De installatie van een zonnepark met 1.000 zonnepanelen gecombineerd met een fitnessparcours is een flinke stap vooruit.

In het verleden werden al heel wat zaken geïmplementeerd om het energieverbruik in de Brabanthal terug te dringen, de afvalstromen te beperken … In dat kader werden energiemonitoringsystemen opgezet, extra isolatie aangebracht, schakelaars vervangen door aanwezigheidssensoren,  een ‘relighting’ van de hal gerealiseerd enzovoort. Ook wordt het afval maximaal gesorteerd aangeboden waardoor 90 procent van het afval dat in de Brabanthal wordt opgehaald, kan worden gerecycleerd. Daarnaast kunnen bezoekers moeiteloos hun elektrische wagen opladen aan de onlangs geïnstalleerde oplaadpunten. Bovendien overtuigt Brabanthal haar organisatoren en leveranciers dagelijks om de groene en duurzame kaart te trekken.

Hernieuwbare energie

Een volgende grote stap in verband met deze verduurzaming is het gebruik van hernieuwbare energie. Een voor de hand liggende optie was de installatie van een aanzienlijk aantal zonnepanelen op het dak van Brabanthal. Na onderzoek bleek dit een onhaalbare kaart vanwege technische problemen. De ouderdom van het dak speelt hierin een rol, maar ook de extra belasting omwille van de zware benodigde verankering en de (evenwel zachte) helling van het dak.

Zonnepark in plaats van zonnepanelen

Na een intensieve studie heeft Brabanthal nv beslist om een zonnepark met 1.000 zonnepanelen te plaatsen op een niet gebruikte ruimte vooraan op de site. De plannen voor dit zonnepark houden maximaal rekening met de energiebehoeften enerzijds en de beschikbare ruimte – en het multifunctionele gebruik ervan – anderzijds. Dankzij deze zonnepanelen zal Brabanthal ongeveer één derde van haar eigen elektriciteitsverbruik produceren. Tegelijk zal geïnvesteerd worden in een fitnessparcours zodat de ruimte van het zonnepark multifunctioneel benut wordt.

“Ik juich dergelijke initiatieven ten volle toe. Deze belangrijke installatie draagt bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen van Leuven Klimaat Neutraal,” stelt Carl Devlies, eerste schepen van de stad Leuven en voorzitter van het directiecomité van Brabanthal vzw.

Erik Jacquemyn, voorzitter van de raad van bestuur van Brabanthal nv, voegt hier nog aan toe: “Dit is waar maatschappelijk verantwoord ondernemen voor staat, ook Brabanthal draagt zijn steentje bij aan een duurzame wereld. Tegelijk komen we met de aanleg van een fitnessparcours tegemoet aan de vraag van de bedrijven op het industrieterrein en slaan we twee vliegen in één klap.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans