Boek belicht cultuur in gevangenis

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Rode Antraciet vzw lanceert een boek. Met ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ benadrukt de vzw hoe belangrijk het is om te blijven inzetten op culturele activiteiten voor gedetineerden. Om vanaf hun eerste dag in de gevangenis te werken aan hun re-integratie. Om in te zetten op zelfontplooiing, herstel en participatie. Zo behouden ze de verbinding met de samenleving.

Elke dag zitten er meer dan 7.000 gedetineerden in de 18 gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Mensen die wachten op een uitspraak of die hun straf uitzitten. Die straf bestaat uit vrijheidsberoving. Hun andere rechten blijven ze behouden. Dat wil zeggen dat gedetineerden – net als burgers buiten de gevangenismuren – het recht hebben om te werken, om onderwijs te volgen of te sporten. Ze hebben ook recht op cultuur: op filmworkshops, theater, concerten of creatieve ateliers.

De Rode Antraciet uit Leuven organiseert sport en cultuur in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ focust op de culturele verhalen. Els Tijskens, inhoudelijk directeur bij De Rode Antraciet: “Met dit boek willen we inspireren. Inspireren door ons verhaal, maar nog veel meer door de projecten die erin staan. We tonen voorbeelden van culturele activiteiten in de gevangenissen doorheen de jaren. Projecten waar we trots op zijn, die verrassen, enthousiasmeren en zin doen krijgen om zelf aan de slag te gaan. Zo willen we de brede (sociaal-)culturele sector overtuigen en stimuleren om – samen met ons – het cultuuraanbod binnen de gevangenis verder uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat we met een sterk netwerk van diverse partners het verschil kunnen maken voor veel gedetineerden.”

Tussen de projecten door zijn interviews en getuigenissen opgenomen van mensen die – net als De Rode Antraciet – overtuigd zijn van het belang van cultuur in de gevangenis: een gevangenisdirecteur, gedetineerden, medewerkers van musea, een cipier, enzovoort.

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel: “Cultuur brengen in de gevangenis is niet evident. Maar goed, Sisyphus heeft zijn rotsblok ook nooit bovengekregen. Toch slagen de medewerkers van De Rode Antraciet erin de gedetineerden te laten schitteren door culturele voorstellingen voor hen, met hen en door hen te laten brengen. Ze slaan bijna letterlijk een brug tussen mensen in gevangenschap en mensen buiten de gevangenismuren. Die uitwisseling geeft gedetineerden de erkenning dat ze volwaardige mensen zijn in de samenleving. Het contact voorkomt isolement en vervreemding tijdens de periode van detentie. Het creëert kansen en geeft zin om later (opnieuw) aansluiting te vinden bij de samenleving, buiten de muren.”

‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ is vanaf begin oktober verkrijgbaar in de boekhandel voor 28,50 euro.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans