Bierbeek bevraagt 1400 inwoners

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Bierbeek heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau, CC Consult, aangesteld om een grootschalige bevraging te organiseren binnen de gemeente. Volgende week valt bij 1.400 inwoners een vragenlijst in de bus die peilt naar hun tevredenheid over de gemeentediensten.

De 1.400 geënquêteerden zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister maar wel ouder dan 16 jaar. De vragen kunnen zowel op papier als digitaal ingevuld worden, maar het gemeentebestuur dringt er bij de geselecteerde inwoners wel op aan om de lijst in te vullen. “We hopen dat de resultaten nuttige informatie opleveren om de dienstverlening in de toekomst nog te verbeteren”, klinkt het. “Daarom is het belangrijk dat we zo veel mogelijk ingevulde lijsten terugkrijgen. Kwestie van een representatief beeld te hebben.”

Alle thema’s komen aan bod: hoe wordt de leefomgeving ervaren, wat vinden de inwoners van de dienstverlening van gemeente, OCMW en politie, wat met de communicatie,…? Eens de antwoorden binnen zijn, worden ze in een rapport gegoten dat aan alle Bierbeekse politieke partijen en andere geïnteresseerden wordt overhandigd. Op die manier wordt mee de basis gelegd voor de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning in de volgende legislatuur.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans