Bewonersgroep Leuven Rechtdoor stuurt open brief naar Leuvense politici

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De bewonersgroep Leuven Rechtdoor heeft zopas een open brief geschreven naar een aantal Leuvense politici. Die bedreigen volgens de bewonersgroep het draagvlak in de Leuvense regio voor de luchthaven van Zaventem door te pleiten voor de vliegroute Leuven Rechtdoor.

“Jarenlang hebben diverse politici uit Leuven gepleit voor de invoering van de vliegroute Leuven Rechtdoor. Na twee jaar Leuven Rechtdoor, die de regio ten noorden en oosten van Leuven (met inbegrip van Wilsele en Wijgmaal) opzadelt met een ongeziene concentratie van vliegtuiglawaai van zowel stijgende als landende vliegtuigen, leek het ons hoog tijd hen te vragen welke concrete stappen ze nu zetten om de route terug af te schaffen. We wachten nu het antwoord van Carl Devlies, Karin Brouwers, Els Van Hoof, Tine Eerlingen, Danny Pieters en Marianne Thyssen af.”

De brief werd opgestuurd naar bovenstaande politici en wordt hieronder integraal meegegeven:

“Het is nu al twee jaar dat de vliegroute Leuven Rechtdoor actief is. Al twee jaar worden Wijgmaal, Wilsele-Putkapel en andere gemeenten ten noorden en oosten van Leuven geconfronteerd met een ongeziene concentratie van vliegtuiglawaai van zowel ladende als stijgende vliegtuigen, zonder nog één enkele rustdag. Jarenlang heeft u in de media en in het parlement gepleit voor het invoeren van deze onrechtvaardige route. Ook al was vooraf al duidelijk dat deze nieuwe route nog veel meer gehinderden veroorzaakt dan de vorige route, zowel in Leuven als in de omliggende gemeenten. Ook al was vooraf al duidelijk dat de nieuwe route operationeel een complete miskleun in het luchtruim was. De objectieve evaluaties die sinds de invoering van de route Leuven Rechtdoor zijn opgesteld, bevestigen ten volle deze voorafgaande waarschuwingen. Geluidsmetingen tonen aan dat de lawaaihinder veel groter is geworden sinds Leuven Rechtdoor. Belgocontrol maakte een vernietigend evaluatierapport op van de route. Bovendien bleven de vliegtuigen in de historische route ten westen en buiten de grenzen van Leuven. Door de nieuwe route werd het lawaai naar Leuven zelf gebracht, tenzij u Wijgmaal en Wilsele-Putkapel niet als Leuven beschouwt. De vermelde rapporten kan u op onze website raadplegen: www.leuvenrechtdoor.be.

Met deze ingreep straft u een regio af in het noorden en oosten van Leuven die steeds heeft gestreefd naar een goed nabuurschap met de luchthaven. Tegelijk steunt u een regio ten westen van Leuven die onverholen de sluiting van de luchthaven eist en zolang dit niet kan, weigert om nog maar één enkel vliegtuig te aanvaarden. Wij menen dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de werking van de luchthaven. Door groepen te belonen die de overlast afwentelen op anderen die reeds een grote bijdrage leveren, ondermijnt u het draagvlak voor de luchthaven in de regio. Nochtans is dit draagvlak essentieel voor de economische toekomst  van de luchthaven van Zaventem.

Aanpassingen aan de route zullen geen soelaas bieden. In het beste geval wordt de hinder opnieuw verlegd. We wensen niet opnieuw nieuwe gehinderden te treffen. Alle voorgaande beloftes die u maakte inzake de route Leuven Rechtdoor werden gebroken. Nieuwe beloftes over aanpassingen zijn dan ook volkomen ongeloofwaardig en irrelevant.

Onze vraag is wat u concreet heeft gedaan of zal doen om het historische evenwicht te herstellen en de vliegroutes van voor maart 2014 terug in te voeren. In het belang van de leefbaarheid van de regio en van de luchthaven zelf. Op die manier kunnen we de circa 10.000 mensen die we via onze elektronische petitie en de Facebook pagina bereiken, informeren over uw bijdrage aan de afschaffing van de route Leuven Rechtdoor.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans