Betaalbaar Leuven? Nog niet voor morgen

Kirsten Bosmans
4 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Het nieuwe stadsbestuur verhoogt de onroerende voorheffing van 880 naar 975 opcentiemen. Oppositiepartijen Open Vld en N-VA schieten die maatregel genadeloos af maar schepen Devlies (CD&V) stelt dat een aanzienlijk deel van de belasting door niet-Leuvenaars zal worden betaald. Dat maakt helaas pijnlijk duidelijk dat alsmaar minder Leuvenaars in staat zijn om een woning te kopen in hun eigen stad.

Leuven investeert de komende zes jaar bijna 450 miljoen euro in een zorgzame, groene en welvarende stad. Zo wordt er zowel in armoede als in zorg liefst 150 miljoen euro gepompt. Ambitieuze begroting en zelfs eentje in evenwicht… dat verdient een welgemeend applaus. Toch is er ook minder goed nieuws want Leuven verhoogt de onroerende voorheffing van 880 naar 975 opcentiemen. Die maatregel zou zo’n 5 miljoen euro moeten opbrengen. Kort samengevat: wie een woning bezit, moet dieper in de buidel tasten. Op begrip van de oppositie hoeft de meerderheid niet te rekenen. “De waarheid is dat dit belastingcollege probleem nummer 1 nog groter maakt door wonen nog duurder te maken dan het al is”, zegt Rik Daems (Open Vld). N-VA toont evenmin genade. “Dit bestuur kiest voor prestigeprojecten zoals een zwembad in de Vaartkom. Het resultaat is dat wonen in Leuven duurder wordt en dat kost een Leuvens gezin al gauw 100 euro. Hogere belastingen én hogere schuld om prestigeprojecten van het loftsocialisme te financieren.” Een net iets te streng oordeel want mensen die zich in Leuven een eigen woning kunnen permitteren, zullen niet failliet gaan door de verhoogde opcentiemen. Anderzijds is een hogere onroerende voorheffing op zijn minst een vreemd signaal van een bestuur dat ten volle beseft dat wonen in Leuven voor veel Leuvenaars onbetaalbaar is geworden. De reactie van schepen Devlies maakt helaas pijnlijk duidelijk hoe groot dat probleem ondertussen is geworden. “Volgens de Vlaamse belastingdienst wordt ongeveer 40% van deze belasting door bedrijven en organisaties betaald. Dat betekent dat 60% ten laste komt van huiseigenaren in Leuven waarvan we weten dat een aanzienlijk deel niet-Leuvenaars zijn.” Horen we schepen Devlies hier openlijk zeggen dat alsmaar minder Leuvenaars een woning kunnen aankopen in eigen stad? Het komt er toch min of meer op neer. Feit is dat het luik betaalbaar wonen een mager beestje is in de meerjarenplanning, op 618 nieuwe sociale huurwoningen na dan. Voor de middenklasse die niet kan rekenen op een zak geld van mama en papa is het opnieuw hopen op een ‘Win For Life’ via Community Land Trust of starterswoningen. Je kan wel meedoen maar de kans dat je erbij bent, is eerder klein. Veel troost – laat staan hoop – is er ook niet te vinden in de woorden van het stadsbestuur voor mensen die tussen wal en schip vallen. Mohamed Ridouani (sp.a) liet optekenen dat hij niet kan garanderen dat Leuven in de toekomst opnieuw echt betaalbaar zal worden door de toenemende populariteit van de stad. Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) zegt dan weer dat er geen mirakeloplossing bestaat, al zet ze wel in op alternatieven om het tij stilaan te keren. Oprechte dank voor die eerlijkheid maar het is ondertussen springtij. Lang leve de stadsvlucht dan maar?

Bart Mertens

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans