Belgische en Europese oogstramingen van appelen en peren Belgische appeloogst zeer zwaar getroffen door late voorjaarsvorst

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De oogstverwachtingen voor appelen en peren voor het seizoen 2017-2018 liggen zowel in België als in Europa lager dan vorig jaar. Zo verwacht de sector in België 68% minder appelen en 7% minder peren te oogsten. Op Europees niveau zijn de verwachte dalingen kleiner met 21% minder appelen en 1% minder peren. In België zijn de lagere opbrengsten vooral te wijten aan de vorstschade in het voorjaar, ook het Hageland deelde in de klappen.

Naar jaarlijkse gewoonte ramen de lidstaten rond deze periode van het jaar de te verwachten oogst van appelen en peren. De gegevens van alle lidstaten worden verzameld en brengen de verwachtingen voor de Europese productie in kaart. Die werden vandaag voorgesteld op het internationale congres Prognosfruit in Lerida (Spanje).

De oogstramingen voor België gebeuren door de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij,  in samenwerking met Boerenbond, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de veilingen. Daarvoor  werden 250 fruitteeltbedrijven bevraagd, verdeeld over alle Belgische provincies.

Uit de enquête blijkt dat we in België geconfronteerd zullen worden met een zeer lage appeloogst. De oogst wordt geraamd op 74 miljoen kg, of 68% minder dan de appeloogst van vorig jaar (wat door de extreem natte junimaand ook al geen goed fruitjaar was), of 73% minder dan het meerjarig gemiddelde. De perenoogst wordt geraamd op ongeveer 301 miljoen kg, of 7% minder dan vorig jaar, of 15% minder dan het meerjarig gemiddelde. Deze lage cijfers zijn te wijten aan de vorstschade in april en de minder gunstige weersomstandigheden in het voorjaar.

Op Europees niveau verwachten de congresdeelnemers dit jaar een duidelijk lagere appeloogst, namelijk 9,3 miljoen ton, een daling met 21% ten opzichte van vorig seizoen. Deze daling doet zich in heel Europa voor. De verwachting is dat er dit jaar, in vergelijking met andere jaren, proportioneel gezien meer appelen naar de industriemarkt zullen gaan dan naar de versmarkt. Met dit jaar een aandeel van slechts 1% van de Europese appelproductie, is België een kleine speler op Europees niveau. Het areaal appel daalde verder tot 6.164 ha.

Het Belgische perenareaal is het afgelopen jaar gestegen tot 10.023 ha. België blijft hierdoor een toonaangevend “perenland”, met 14% van de Europese productie.  Zeker wat de topvariëteit Conférence betreft, is de Belgische fruitsector onbetwistbaar de nummer één in Europa. Ongeveer 85% van de Europese perenproductie situeert zich in slechts 5 landen (Italië, Spanje, België, Nederland en Portugal). De Europese perenoogst wordt geschat op 2,1 miljoen ton, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar.

Zeker voor appel valt het commerciële seizoen moeilijk in te schatten. De Belgische sector verwacht dikkere appelen, omdat er minder appelen aan de boom hangen. Op kwaliteit wordt er echter niet ingeboet, het suikergehalte ligt goed, waardoor de appels zeer lekker zullen zijn. Bij peren merken we hetzelfde fenomeen: een goed suikergehalte en uitstekende smaak. De Belgische peren zullen, in vergelijking met andere jaren, iets kleiner zijn. De sector hoopt op een goede prijsvorming voor de producent.  Dit is noodzakelijk voor de verdere leefbaarheid van onze bedrijven. Naast de dramatische vorstschade dit seizoen, de stormschade vorig jaar, blijft ook het Russische embargo, nu al 3 jaar van toepassing, zwaar doorwegen op onze fruitbedrijven. Dit embargo werd onlangs verlengd tot eind 2018. Ondanks de moeilijke situatie in de sector, zal er verder ingezet moeten worden op modernisering van onze fruitbedrijven (nieuwe variëteiten, oogstprotectie, diversificatie, …) en zullen er nieuwe afzetmarkten gezocht moeten worden, vooral voor onze peer. Van cruciaal belang is echter ook de steun van de Belgische grootdistributie en de consument in hun bewuste keuze voor appels en peren van Belgische bodem.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer