Astrid Pollers legt eed af als burgemeester van Herent

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Komende maandag legt Astrid Pollers de eed af als burgemeester van Herent. Dit gebeurt in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte in het Provinciehuis in Leuven.

In Herent neemt Astrid Pollers het mandaat van burgemeester over van Maria Schouteden. Deze wissel is tot stand gekomen nadat Maria Schouteden per brief van 21 november 2017 haar ontslag had ingediend bij de minister.

Een nieuwe akte van voordracht voor kandidaat-burgemeester Astrid Pollers  werd op 13 december 2017 afgegeven op het kabinet van de provinciegouverneur. Pollers werd door de partijen N-VA en sp.a voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft haar op 29 januari benoemd en ze legt op 5 februari de eed als burgemeester af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Astrid Pollers is geboren op 26 januari 1967 in Leuven. Ze is gemeenteraadslid en schepen van cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, feestelijkheden, toerisme in Herent sinds 2013.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans