Arbeidszorg in de lift dankzij provincie

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 353.333 euro subsidies aan 27 arbeidszorginitiatieven in Aarschot, Bierbeek, Diest, Galmaarden, Grimbergen, Herent, Holsbeek, Kortenaken, Lennik, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor kunnen minimaal 107 medewerkers aan de slag op een arbeidszorgplaats.

Arbeidszorg is onbetaald werk op maat voor mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Dankzij de provinciale steun voor arbeidszorg steeg het aantal medewerkers op 6 jaar tijd met 555 personen. Ook kwam er, onder druk van de provincies, Vlaamse regelgeving tot stand.

Arbeidszorg geeft mensen nuttig werk

Er zijn heel wat mensen die graag willen werken maar dat niet kunnen. Ze kampen met een verslaving, een psychische of psychiatrische problematiek, een armoede achtergrond en/of medische problemen die ervoor zorgen dat de verplichtingen van een betaalde baan onhaalbaar zijn.

‘Gelukkig kunnen zij , weliswaar onbetaald,  aan de slag in arbeidszorg’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ’Daar krijgen zij de nodige begeleiding waardoor zij toch een aantal uren of dagen per week kunnen werken. Op die manier hebben zij niet alleen het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij maar doen ze dat ook echt’.

Arbeidszorg is niet marginaal en stijgt sterk in Vlaams-Brabant

Arbeidszorg is absoluut geen marginaal verschijnsel. In 2016 waren er in Vlaanderen maar liefst 6.923 arbeidszorgmedewerkers actief. Dat blijkt uit het registratiesysteem dat de 5 Vlaamse provincies in 2010 ontwikkelden.

Tussen 2010 en 2016 nam het aantal arbeidszorgmedewerkers in de provincie Vlaams-Brabant toe met maar liefst 79,6%. In de andere provincies ligt die toename veel lager (zie tabel in bijlage).

Provincie steunt arbeidszorg

De verklaring voor deze enorme toename met 555 arbeidszorgmedewerkers in Vlaams-Brabant zijn de provinciale subsidies.

‘Een Vlaams-Brabants arbeidszorginitiatief kan 3.333 euro krijgen voor de begeleiding van minstens 1 arbeidszorgmedewerker, die minstens 10 uur aan arbeidszorg doet. Het moet hierbij gaan om een arbeidszorgmedewerker waarvoor men nog geen financiering krijgt van de Vlaamse overheid. Op die manier konden met deze injectie van provinciale middelen 106 extra arbeidszorgmedewerkers terecht in de Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven in 2017’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.
De toename tussen 2010 en 2016 loopt recht evenredig met de toename van het provinciale budget voor arbeidszorg. In 2010 bedroeg dit nog 180.000 euro,  in 2016 al 350.000 euro.

‘Dit toont overduidelijk aan hoeveel belang we hechten  aan deze initiatieven. Want bij arbeidszorg wint zowel de medewerker als de maatschappij. Arbeidszorg werkt immers kostenbesparend. Zo voorkomt het vaak dure heropnames in (psychiatrische) ziekenhuizen. Bovendien worden er knappe producten afgeleverd’, aldus gedeputeerde Marc Florquin.

Ook de Vlaamse overheid  heeft het nut van arbeidszorg ingezien en hiervoor, onder druk van de provincies, een regelgevend en financieel kader voor uitgewerkt.

356.665 euro voor arbeidszorg in 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 353.333 euro subsidies aan 27 arbeidszorginitiatieven in Aarschot, Bierbeek, Diest, Galmaarden, Grimbergen, Herent, Holsbeek, Kortenaken, Lennik, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor  kunnen minimaal 107 medewerkers  aan de slag op een arbeidszorgplaats.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer