Aquafin geeft Steinerschool De Zonnewijzer financieel duwtje in de rug

Ann Peeters
12 maanden geleden
door Ann Peeters

Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Nu beloont Aquafin de 11 beste projecten uit Vlaanderen met een budget om hun plannen uit te voeren. De Zonnewijzer is een van de gelukkigen.

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Opnieuw meer ruimte geven aan water en natuur, ook in de stad, dat willen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin bereiken met Operatie Perforatie. “Door het veranderende klimaat kunnen we ons in de toekomst aan nog meer hevige buien en lange droogteperiodes verwachten,” zegt Danny Baeten, directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin. “Als het regenwater de kans krijgt om in de bodem te sijpelen, veroorzaakt het geen overlast en vult het de grondwatertafel aan.”
Minder verharding en meer groen vergroten ook de belevingswaarde van de openbare ruimte. Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van Infopunt Publieke Ruimte: “Een groenere leefomgeving brengt mentale rust. Bovendien zorgt het voor een verkoelend effect op warme dagen. Beide met een positief effect op de gezondheid van mensen.”

Aquafinprijs voor de beste projecten
Steinerschool De Zonnewijzer uit Leuven heeft de voordelen van minder verharding en meer groen goed begrepen. Zij mochten dinsdag, samen met 10 andere projecten uit Vlaanderen, hun prijs in ontvangst nemen op het Congres en Forum Publieke Ruimte in Gent.

Op de deadline, eind oktober 2018, werden er 87 projecten ingediend om kans te maken op de ‘Aquafinprijs’, een budget van 100.000 euro, te verdelen over meerdere projecten. Meer dan de helft van de projecten werd ingezonden voor of door scholen, waar de speelplaatsen vaak nog blijken te bestaan uit een grote grijze oppervlakte. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisatoren, Febestral en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, beoordeelde vervolgens de ingediende dossiers. “Er werd gekozen voor de best onderbouwde en uitgewerkte dossiers, die tegelijk de meeste kans op een goede uitvoering bieden,” zegt Danny Baeten.

De Zonnewijzer uit Leuven tovert de speelplaats om in een oase van rust
Steinerschool De Zonnewijzer uit Leuven wil van de speelplaats een leerplek maken, waar de kinderen contact hebben met aarde en natuur. “Onze speelplaats is momenteel grotendeels verhard”, vertelt Maarten De Bont van De Zonnewijzer. “Er is vele groen omheen, maar niet op de speelplaats zelf. Een groene omgeving zonder verharding is essentieel om rust te brengen als afwisseling met de focus in de klas. Naast het planten van bomen en struiken, leggen we ook een meander aan waarvan de oevers als speelzone bedoeld zijn. Er komt ook een aanzienlijke zandbak. Het financieel duwtje dat we met de Aquafinprijs krijgen, is erg welkom!”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters