Amateurkunstencentrum in Leuven

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Leuvense amateurkunstenaars laten van zich horen. In verkiezingstijden klinkt hun roep naar ruimte voor repetitie, opslag van instrumenten en decors, vergaderingen… opnieuw luider. “De stad Leuven doet al veel voor de amateurkunsten, maar het kan nog beter,” zegt Jan Schoolmeesters, sp.a-kandidaat, docent kunsteducatie en zelf speler en regisseur in het amateurtheater.

In 2017 publiceerde het Forum voor Amateurkunsten 10 toetsstenen voor de ontwikkeling van een visie op amateurkunstenbeleid. Daarin vermelden ze de noodzaak om een plek te bieden aan amateurkunstenaars. De nood aan aangepaste en vooral betaalbare culturele ruimte staat nog altijd in de top 3 van meest gehoorde vragen.

“We moeten in Leuven echt werk maken van een amateurkunstencentrum,” stelt Jan Schoolmeesters. Voor sp.a Leuven is een rijk verenigingsleven immers essentieel voor de leefbaarheid van onze stad. Mensen samenbrengen staat hoog op de agenda van de partij en kunst werkt nu eenmaal verbindend. Actieve kunstbeoefening draagt bij aan persoonlijke ontplooiing en is een middel tegen eenzaamheid en uitsluiting. Redenen genoeg om de amateurkunsten in Leuven nog beter te ondersteunen.

Ambitieus

Jan Schoolmeesters vindt dat een Leuvens amateurkunstencentrum meer moet zijn dan een repetitieruimte of opslagplaats voor instrumenten of decors. “We mogen in Leuven best nog wat ambitieuzer zijn op dat vlak,” beweert hij. Een mooi voorbeeld hiervan is Fameus in Antwerpen. Zij ondersteunen kunst in de vrije tijd en hun missie is ervoor te zorgen dat elke kunstenaar en vereniging hiervoor de nodige ruimte, ondersteuning en inspiratie krijgt.

Samenwerking

Een samenwerking en uitwisseling met Leuvense professionele kunstenaars, kunsteducatieve organisaties en het deeltijds kunstonderwijs kan leiden tot een betere artistieke kwaliteit. Nu al doen heel wat verenigingen een beroep op professionele regisseurs of dirigenten en dat loont. Op die manier bieden ze hun leden opstapjes naar een volgend level en wordt hun aanbod nog krachtiger. De Reynaertghesellen, een van de vele amateurtheatergezelschappen in Leuven, ontvangt nu al elk jaar verschillende klassen voor schoolvoorstellingen. Toch een bewijs dat wat amateurs brengen vaak niet hoeft onder te doen voor de professionele kunsten.

Kennismaken met kunst

“Een eerder laagdrempelige toegang tot de kunsten via amateurverenigingen kan heel wat kinderen en jongeren over de streep trekken,” zegt Schoolmeesters. Elk jaar krijgt hij vragen van zijn studenten naar waar ze terecht kunnen om toneel te spelen of te zingen. Heel wat kinderen en jongeren uit diverse groepen vinden ondanks het brede aanbod hun weg niet naar een actieve beoefening van de kunsten. Lid worden van een vereniging kan hier een eerste belangrijke stap zijn in het ontdekken en uitbouwen van hun talenten.

Romaanse Poort

Redenen genoeg om werk te maken van een Leuvens amateurkunstencentrum waar samenwerking, inspiratie, ondersteuning en toeleiding in de focus staan. De realisatie van de podiumkunstenzaal in Leuven schept meteen heel concrete mogelijkheden. “De vrijgekomen ruimte in de Romaanse Poort zou een uitstekende plek zijn om een dergelijk centrum in onder te brengen,” zegt Jan Schoolmeesters.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans