Alcohol en drugs, jaarcijfers 2018

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In 2018 registreerde de Leuvense politie 1.175 drugsfeiten. Dat is een daling met 182 feiten of -13,4% in vergelijking met het jaar voordien (1.375 feiten). Dit cijfer weerspiegelt echter vooral de politionele activiteiten die op dit terrein worden ontwikkeld. In de afgelopen jaren werd zeer intensief gewerkt op het fenomeen drugs, dat trouwens sedert 2014 als prioriteit werd opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan. Het lagere cijfer in 2018 is onder meer te wijten aan het feit dat de drughondengeleider bijna een jaar lang in opleiding zat voor zijn bevordering tot hoofdinspecteur.

Aard van de feiten

Het overgrote deel van de drugsfeiten betrof wederrechtelijk bezit van verdovende middelen (1.037 feiten of 88,3% van de drugsfeiten).

Soorten drugs

De feiten van wederrechtelijk bezit van drugs hadden vooral betrekking op cannabis, in mindere mate op cocaïne en amfetamines. Fabricatie of teelt van drugs betrof in alle gevallen de kweek van cannabis. Feiten van in- en uitvoer hadden betrekking op cannabis, cocaïne ene amfetamines. De verkoop van drugs betrof voornamelijk cannabis, in mindere mate cocaïne, amfetamines en heroïne. Tijdens de controles en gerechtelijke acties werden heel wat drugs in beslag genomen.

Risicostraten en -pleinen

Het hoge cijfer van de Maria-Theresiastraat is voor een groot deel het gevolg van de aanwezigheid van de hulpgevangenis waar 41 feiten werden geregistreerd. De Oude Markt blijft net zoals het Joris Helleputteplein hoog op de lijst staan. De Kiekenstraat kent een duidelijke toename die vooral het gevolg is van politiecontroles in en aan een feestzaal in deze straat. Het cijfer van de Philipssite slaat volledig op drugs die werden aangetroffen tijdens het fouilleren van verdachten in het politiehuis.

Verdachten

De feiten hebben betrekking op 1.185 verdachte. De meesten daarvan (941) werden betrapt met drugs in hun bezit. De meeste verdachten (1.100 of 93% waren mannen).

Alcohol

In 2018 registreerde de Leuvense politie 1.137 feiten van alcohol. Dat is een toename met 92 feiten (+8,8%) in vergelijking met het jaar daarvoor. De trendlijn is sedert 2005 duidelijk stijgend.

Als we de cijfers per maand bekijken, zien we een opvallend hoog aantal in februari, een iets lagere piek in juni en een duidelijk verhoogd aantal feiten in het najaar. Het verhoogd aantal feiten tijdens die maanden heeft uiteraard ook te maken met de verhoogde politie-inzet (meer overlastpatrouilles) tijdens die maanden.

Er werden duidelijk (niet verwonderlijk) meer feiten vastgesteld tijdens de uitgaansnachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.

In 1.006 van de gevallen betrof het een feit van openbare dronkenschap. De betrokkenen mochten hun roes uitslapen in de politiecel of werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In 131 gevallen ging het om een inbreuk op het gecoördineerd politiereglement.

Risicostraten en -pleinen

Op de Oude Markt, in de Naamsestraat en de Tiensestraat en op het Martelarenplein werden de meeste feiten geregistreerd. Niet verwonderlijk dat Oude Markt en Naamsestraat het hoogste scoren, gelet op het feit dat daar het meeste volk samenkomt en er de meeste controles plaatsvinden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans