Albertbuilding maakt plaats voor nieuwbouw

Kirsten Bosmans
12 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Dijledal stelt, onder voorbehoud van de standstillperiode, architect Beel aan voor de vervangingsbouw op het Koning Albertplein.

Het woongebouw met 72 appartementen op het Koning Albertplein – gemeenzaam bekend als “de Albertbuilding” – is ‘op’: na de beperkte renovatie begin jaren ’90, waarbij een schil rond het gebouw werd gezet, maar weinig aan het duurzame comfort van de woningen werd verbeterd, is het gebouw nu, bijna 30 jaar later, aan het einde van zijn levenscyclus gekomen. Dijledal stelde met Stéphane Beel een gerenommeerde ontwerper aan voor de vervangingsbouw, die kwalitatief hoogstaand zal zijn.

Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal woog de voor- en nadelen van sloop met vervangingsbouw of totaalrenovatie van het bestaande gebouw tegen elkaar af.  Het belangrijkste criterium voor die keuze was de woonkwaliteit in verhouding tot de kostprijs: kan een totaalrenovatie met een maximale kostprijs van 80 procent van een nieuwbouwkost (=prefinancieringsmaximum van de overheid) kwaliteitsvolle woningen opleveren?

In het geval van de Albertbuilding blijkt uit meerdere voorstudies – Dijledal ging immers niet over één nacht ijs – dat dat niet het geval is.  Zo zijn onder meer de beperkte plafondhoogte en de vermenging van woon- en slaapgedeeltes problematisch om aan het hedendaags wooncomfort te voldoen.  Bovendien druist het in tegen de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).  Daarnaast stellen de studies dat een totaalrenovatie veel duurder zal uitvallen dan 80 procent van een nieuwbouwkost.

Er werd daarom een selectieprocedure op touw gezet om een ontwerper te vinden voor de vervangingsbouw waarbij een expertencommissie, bestaande uit gespecialiseerde ambtenaren van de stad Leuven, de provincie, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en personeelsleden van de dienst projecten van Dijledal zelf een bindend advies konden geven aan de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij.

In de eerste fase schreven daarop 12 architectenbureaus in, waarvan er vijf werden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase. Uiteindelijk besliste de Raad van Bestuur van Dijledal om het advies van de beoordelingscommissie te volgen en de opdracht te gunnen aan het architectenbureau van Stéphane Beel, dat eerder al de Balk van Beel aan de Vaartkom en het M-Museum ontwierp, uiteraard onder voorbehoud van de wettelijke standstill.

Dijledal stelt dat met de aanstelling van Beel een waardige, hedendaagse en duurzame opvolger voor de Albertbuilding gerealiseerd kan worden.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans