Actiecomité razend over organisatie ‘Windparlement’

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op dinsdag 16 februari organiseert de Provincie Vlaams-Brabant een Windparlement, een debat over de aanleg van meer dan 30 windturbines van 200 meter hoog langs de E40 tussen Oud-Heverlee en Hoegaarden. Maar actiecomité ‘Geen Windturbines E40’ is daar niet over te spreken.

“Al maanden wachten we vruchteloos op enige communicatie vanuit het Vlaams-Brabantse provinciebestuur over de inplanting van windturbines langs de E40” zegt Hans Roekaerts van het actiecomité. “Nooit is gedeputeerde Tie Roefs echter een rechtstreekse discussie aangegaan met iemand van ons actiecomité, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant. Via contacten hebben wij nu vernomen dat Tie Roefs “de discussie niet uit de weg gaat met betrekking tot de plaatsing van de windturbines langs de E40 tussen Hoegaarden en Oud-Heverlee”. Daarom organiseert ze nu blijkbaar het zogenaamde ‘Windparlement’.”

Debat

Een debat veronderstelt dat alle partijen worden uitgenodigd rond de tafel zodat voor- en tegenargumenten aan bod kunnen komen. Door ons niet uit te nodigen als panellid van het Windparlement, organiseert de gedeputeerde ons inzien geen debat maar eerder een promotiecampagne ten voordele van de plaatsing van windturbines. Blijkbaar is het onmogelijk om het panel nog te wijzigen. Wij begrijpen niet waarom: er moet toch gewoon een stoel bijgezet worden? Of is het omdat er geen tegenspraak mag zijn? Want van de 5 panelleden is er maar 1 neutrale partij, de andere partijen zijn sowieso voor de windturbines.”

Nadelen

“Het blijft spijtig dat mevrouw Roefs blijkbaar ten koste van alles ‘groen’ wil zijn, en daarbij de nadelen van bepaalde windturbineprojecten onder de mat wil schuiven. Windturbines veroorzaken immers veel hinder voor omwonenden. Waarom kan dat nadeel niet open en eerlijk aan bod komen? Wij protesteren dan ook ten stelligste tegen de huidige gang van zaken waarbij elke oppositie tegen de plaatsing van windturbines in een woonbuurt monddood wordt gemaakt in onze provincie.”

Transparantie

“Wij voelen ons in de steek gelaten door onze verkozen vertegenwoordigers. Bij ons provinciebestuur is enige transparantie in de besluitvorming en in de toepassing van democratische principes zoals het recht op inspraak, helemaal zoek. Waarom wil de provincie geen open en rechtstreeks gesprek met de getroffen inwoners, die uiteindelijk vele jaren zullen geconfronteerd worden met de impact van hun beslissingen?” vraagt Hans Roekaerts zich af.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans