Ab Inbev wil ondernemers steunen met 100+Accelerator

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

AB InBev wil lokale ondernemers die wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aanpakken stimuleren. Dat doen ze door met de 100+ Accelerator de ondernemers in kwestie te financieren en ondersteunen.

AB Inbev wil hiermee academici en ondernemers uit de hele wereld mobiliseren om wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Het 100+ Acceleratorprogramma bouwt stilaan op naar een wereldwijde demodag in Leuven waar geselecteerde start-ups de kans krijgen bijkomende financiering te verwerven van 100+ of van externe investeerders.

De mondiale brouwer gaat op zoek naar partners die een doorbraak kunnen betekenen op tal van domeinen waarin toekomst zit en die zowel nu als in de toekomst belangrijk zijn zoals waterbeheer, duurzaamheid en groene logistiek. AB InBev doet met het 100+ Acceleratorprogramma een oproep naar lokale ondernemers en start-ups in de gemeenschappen waar het bedrijf actief is.

100+ Accelerator – Uitdagingen voor start-ups:

1. Every Single Drop

De VN omschrijft waterschaarste als een van de grootste problemen waarmee heel wat gemeenschappen en de wereld in de 21ste eeuw worden geconfronteerd. Hoe kunnen we stroomgebieden beter beschermen, de toegang tot water verbeteren en waterverspilling tegengaan?

2. Smart Agriculture

De landbouwwetenschap evolueert snel en heeft een aanzienlijke impact op de oogst, de overlevingskansen van gewassen en bijgevolg de economie van heel wat landen. Veel telers hebben echter geen toegang tot die technologie. Hoe kunnen we de kloof tussen technologische vooruitgang en toegang tot die technologie overbruggen. Hoe kunnen we voorkomen dat gewassen door ziekten en ongedierte worden aangetast? Hoe kunnen we technologie inzetten om ervoor te zorgen dat er bij het sorteren van moutgerst niets verloren gaat?

3. Close The Loop

In de toekomst zal een circulaire economie noodzakelijk zijn om voor iedereen langdurige en duurzame waarde te creëren. Welke groenere alternatieven bestaan er voor verpakkingen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat afval efficiënter ingezameld en gerecycleerd wordt in ontwikkelingslanden?

4. The Future of Brewing

We zijn ervan overtuigd dat nieuwe technolgie en innovatie het brouwproces in de toekomst aanzienlijk zullen veranderen. Hoe kunnen we in de verschillende fases van het brouwproces technologie inzetten om de efficiëntie te verhogen en de hoeveelheid afval te verminderen?

5. Carbon Action 

Bedrijven moeten proactiever werk maken van het terugdringen van hun broeikasgasemissies. Welke geavanceerde oplossingen op het vlak van hernieuwbare energie bestaan er voor boerderijen, hoe kan technologie gebruikt worden om het energieverbruik op te volgen en de efficiëntie te verhogen en welke nieuwe oplossingen zijn er om CO2 uit de atmosfeer te halen?

6. Safer & Greener Logistics

De transportsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen, vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen. Hoe kan slimme, veilige en brandstofzuinige logistiek de voetafdruk van de toeleveringsketen helpen verkleinen?

7. Responsible Sourcing 

Vasthouden aan hoge ethische waarden is altijd de beste aanpak en zorgt voor een betere en veiligere wereld. Hoe kunnen we ingewikkelde toeleveringsketens transparanter maken en welke schaalbare oplossingen bestaan er om bedrijven ertoe aan te zetten op een meer verantwoorde manier in te kopen?

8. Empowering Small Business

AB InBev werkt elk jaar samen met miljoenen kleine ondernemingen in onze toeleveringsketen. Hoe kunnen we op een efficiënte manier kennis verspreiden en technologie delen? Hoe kunnen we de economische productiviteit verhogen door middel van digitale opleidingen en financiële inclusie?

9. Waste To Wellbeing

De voedselvoorziening en de manier waarop we wereldwijd consumeren zijn niet duurzaam. Kunnen de miljoenen tonnen aan bijproducten van graan en gist een nieuwe bestemming krijgen en gebruikt worden om hongerigen te helpen voeden?

10. All Hands

We zijn met 200 000 medewerkers en willen het verschil maken. Hoe kan AB InBev de werkomgeving verbeteren zodat er meer aandacht gaat naar een efficiëntere aanpak op het vlak van recyclage, waterbehoud en reizen?

De inschrijvingen worden afgesloten op 14 september 2018 om middernacht Pacific Standard Time. U wil meer informatie over het programma of u wenst zich in te schrijven? Ga dan naar www.100accelerator.com.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer