Aarschot geeft ongunstig advies voor bouw windmolens

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De stad Aarschot geeft samen met buurgemeente Begijnendijk ongunstig advies voor de bouw van een windturbinepark in de Demervallei. Op 12 juli werd hiervoor een aanvraag ingediend. Hoewel de provincie Vlaams-Brabant de uiteindelijke beslissing neemt, willen beide gemeenten duidelijk maken dat de gekozen locatie niet geschikt is voor windturbines.

Aanvraag windturbinepark

De provincie Vlaams-Brabant ontving op 12 juli 2018 een omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een windturbinepark tussen het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten en het bedrijventerrein van Nieuwland-Meetshoven. W-KRACHT NV wil drie windturbines bouwen met elk een hoogte van ongeveer 150 meter en een individueel vermogen van 2.300 kW. De turbines zouden ingeplant worden achter het zuiveringsstation van Aquafin en achter de bedrijven Verabo, Garage Peeters, Carlens en Entiris die gelegen zijn langs de Gaston Geenslaan. Na de aanvragen voor de bouw van windturbines in Gelrode en Rillaar is dit al de derde aanvraag op het grondgebied van de stad Aarschot.

Negatief advies

Het stadsbestuur van Aarschot en het gemeentebestuur van Begijnendijk zijn tegen de komst van de windturbines op deze voorgestelde locatie. Toch zal geen van beide besturen kunnen beslissen over de aanvraag, want de bouw van windturbines is een bovenlokale bevoegdheid. De uiteindelijke beslissing wordt door de provincie Vlaams-Brabant genomen op uiterlijk 22 november.

Hoewel de beslissingsbevoegdheid bij de provincie ligt, heeft de stad Aarschot een zeer uitgesproken ongunstig advies bezorgd aan de diensten van de provincie Vlaams-Brabant. Uit dit advies blijkt dat het voorgestelde windturbineproject juridisch niet voor vergunning in aanmerking kan komen. Los van de juridische kant van de zaak vindt de stad dat de inplanting van grootschalige windturbines in het landschap van de Demervallei niet gewenst is. Een vergunning voor een dergelijke inplanting zou betekenen dat er een precedent wordt geschept, wat volgens burgemeester André Peeters tot een opeenvolging van gelijkaardige aanvragen in de Demervallei tot gevolg kan hebben. De stad voelt zich in haar standpunt gesteund door de verschillende ongunstige adviezen van andere overheidsinstanties die voorliggen.

Bezwaarschriften

Bijkomend dient ook te worden vastgesteld dat er tijdens het openbaar onderzoek 133 gemotiveerde bezwaarschriften ingediend werden. De voornaamste bezwaarindieners zijn heel wat inwoners van zowel Aarschot als Begijnendijk alsook het gemeentebestuur van Begijnendijk zelf, Natuurpunt, Interleuven, de MINA-raad Aarschot en verschillende bedrijven op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven. Met deze bezwaren die uit verschillende hoeken van de samenleving komen wordt er een duidelijk signaal gegeven dat er voor grootschalige windturbines op deze locatie geen draagvlak is. Vooral de ligging in de nabijheid van het natuurgebied en beschermd landschap Vorsdonkbos-Turfputten en de nabijheid van de woonwijk Steijenhof op het grondgebied van Betekom, blijken gevoelig te zijn.

“Uit het openbaar onderzoek is nogmaals gebleken dat er duidelijk geen breed draagvlak is voor windturbines,” vertelt burgemeester André Peeters. “Ook bij de voorgaande vergunningenprocedures werd massaal protest ingediend door omwonenden en betrokkenen. In het Hageland zijn er tal van mogelijkheden om andere kleinschaligere projecten om groene stroom op te wekken te initiëren die volgens ons wel een draagvlak hebben. Zowel ikzelf als het voltallige stadsbestuur zijn vóór groene stroom. Toch dienen de projectontwikkelaars de locatie van een windturbinepark meer weloverwogen te kiezen,” zegt burgemeester Peeters.

Aarschot pleit voor hydro-energie

“Wij blijven pleiten voor een regionaal onderzoek naar de mogelijkheden van onder meer hydro-energie in het Hageland en Vlaams-Brabant”, aldus schepen van Leefmilieu Geert Schellens. “Het blijft onze intentie om het thema groene energie in de kijker te houden. Net zoals de meeste andere Vlaamse gemeenten en steden zijn wij een grote voorstander van álle vormen van groene energie.” In Aarschot werden in het verleden al enkele hydroprojecten opgestart. Zo nam Ecopower de watermolen van Schoonhoven onder handen. Deze molen is een beschermd monument op de waterloop De Motte. De molen kan een gemiddeld vermogen van 7 kW leveren met een geraamde productie van maar liefst 46.000 kWh per jaar.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans